Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmämuutosten ohjeistus ja tukimateriaalit

AKUSTI tukena asiakas- ja potilastietojärjestelmien muutoksissa

AKUSTI-foorumin julkaisut 2014-2020Sosiaali ja terveydenhuollon tietojärjestelmämuutosten tukimateriaali -julkaisut kokoavat yhteen AKUSTI-foorumin tuotokset vuosina 2014-2020 tehdyistä selvityksistä ja projekteista, jotka suoraan tukevat kuntien, kuntayhtymien, valtionhallinnon ja erityisesti muutosten projektipäälliköitä sekä asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmämuutoksissa.

Kyseisissä projekteissa tehdyt loppuraportit ja muut kattavat tuotokset on linkitetty näihin julkaisuihin tarkempaa tutustumista ja hyödyntämistä varten. Koosteet tukevat toisiaan ja lähteenä käytetyt linkit löytyvät kaikki AKUSTI-foorumin projektien tuotoksia ja etsintää helpottamaan olemme koonneet julkaisuluettelon. Linkit sisältävät runsaasti helpottavia taulukoita, esityksiä ja asiakirjoja muokkausta varten. Lisätietoja julkaisuista saat AKUSTIn sihteeristöltä, akusti(at)kuntaliitto.fi. Tutustu AKUSTI-foorumiin ja sen toimintaan AKUSTIn etusivulla.

 

Sote-huollon asiakas- ja potilastietojärjestelmämuutosten ohjeistus ja tukiSosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmämuutosten ohjeistus ja tukimateriaalit

Julkaisuun on koottu materiaalia sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmän konsolidaatioiden tehtävistä yleisellä tasolla, että tietojärjestelmämuutosten tehtäviä tarkentavia materiaaleja. Se sisältää useita valmiiksi hyödynnettäviä pohjamateriaaleja ja työkaluja eri tehtäviin. 

Osa materiaaleista on kirjoitettu hallitusten sote-uudistusten tukimateriaaleiksi, ja siksi niistä löytyy mainintoja mm. maakunnista. Siitä huolimatta materiaalit ovat hyvin sovellettavissa muihinkin sote-ICT ja julkisen hallinnon ICT-muutoksiin, osittain ne ovat erittäinkin yleismuotoisia jo valmiiksi. Projekteja ja selvityksiä toteutettaessa on pyritty tuottamaan sellaista materiaalia, joka kestää aikaa ja on rakenneriippumatonta. 

 

Sote-tietojärjestelmäkonsolidointien hankintaoikeudelliset reunaehdotSosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkonsolidointien hankintaoikeudelliset reunaehdot

Tämän ns. TIKOLAKI-ohjeistuksen tarkoituksena on tarjota neuvoja SOTE-ICT sopimusten siirtoon liittyvään päätöksentekoon, alunperin maakuntauudistuksen yhteydessä. Ohjeistuksen säädöspohja ja oheismateriaaleista löytyvät oikeustapauksien kuvaukset ovat olleet ajankohtaisia selvityksen tekohetkellä, eikä niitä ole tätä julkaisua varten päivitetty. Erityisesti siis oikeustapauksien osalta on tarkistettava uudemmat oikeustapaukset.

 

 

 

Vuorovaikutteisen verkkoseminaarin järjestäminenVuorovaikutteisen verkkoseminaarin järjestäminen

Tämä kuvaus ja ohjeistus on tehty osana AKUSTI-foorumin AKUSTI-areena -etäseminaarien sarjaa. Seminaareissa tätä järjestämisen mallia on testattu usealla noin 100 osallistujan tapahtumalla. Tarkoituksena on antaa ohjeita julkisen sektorin toimijoille etäseminaarien ja etätyöpajojen järjestämiseen. 

AKUSTI-areenoiden tarkoituksena on lisätä eri osapuolten välistä ymmärrystä liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämiseen sekä välittää informaatiota. AKUSTI-areena kokoaa ajankohtaista kansallista kehittämistä ja paikallistason kokemuksia yhteen.

 

 

KehityskompassiKehityskompassi

Vuoden 2020 alkuun julkaisimme sote-kehittäjälle palvelukonseptityökalun nimeltäään Kehityskompassi. Tästä kerromme erikseen Kehityskompassi-sivulla, josta on ladattavissa työkalu tulostuskoossa A3 ja työkalun käyttöön opastava opas.