Kirjoittaja on johtava lakimies Kuntaliitossa.

Kirjoittaja

Lainvalmistelun taso on kestopuheenaihe. Hyvä lainvalmistelu edellyttää valmistelukoneiston riittävää taloudellista resurssointia ja osaamista. Hyvin tehty työ vaatii aikaa ja asioiden tarkastelua laajasta näkökulmasta. Ministeriön virkamiesten työpöytä on liian suppea foorumi valmistelutyölle

Kirjoittaja

Vuoden 2015 kuntalain toimivuutta on arvioitu sen soveltamisesta saadun palautteen perusteella. Nykyisessä kuntalaissa ei ole ilmennyt sen suurempia ongelmia. Pientä hienosäätöä on kuitenkin odotettavissa eduskunnalle piakkoin annettavassa hallituksen esityksessä kuntalain muuttamisesta. Keskityn

Kirjoittaja

Antti Rinteen tuoreen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät 18 itsehallinnollisen maakunnan vastuulle. Alkuvaiheessa myös pelastustoimi kuuluisi maakuntien tehtäviin. Maakunnille voitaisiin antaa myöhemmin muitakin tehtäviä vuoden 2020 loppuun mennessä toteutettavan

Kirjoittaja

Ei onnistunut sote- ja maakuntauudistus tälläkään vaalikaudella. Poliittista jälkipyykkiä asiasta tullaan käymään kevään vaalityössä. Vaalien jälkeisessä hallitusohjelmassa on kuitenkin nopeasti löydettävä konsepti uudistuksen toteuttamiselle. Melkein kaikkihan ovat sitä mieltä, että ainakin

Kirjoittaja

Elinkeinoelämän edustajat ovat jo pitkään olleet aktiivisesti kuntien markkinaehtoisen toiminnan kimpussa. Aikaisemmin kritiikin kohteena oli kuntien omassa organisaatiossa tapahtuneen toiminnan kilpailullisesti parempi asema (mm. verotus ja konkurssisuoja). Kun kuntien toiminta markkinoilla on nyt

Kirjoittaja

Merkittävä osa ihmisten palveluista on vuoden 2020 alusta siirtymässä 18 maakunnalle. Poliittinen keskustelu on keskittynyt sosiaali- ja terveyspalveluiden, pelastustoimen ja ns. kasvupalveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja rahoittamiseen. Sen sijaan itsehallinnosta ei käydä keskustelua juuri

Kirjoittaja

Hyvät tarkoitukset Kaikilla suurilla uudistuksilla on hyvä tarkoitukset ja tavoitteet. Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on siirtää kunnilta tehtäviä taloudeltaan ja osaamispohjaltaan keskimäärin nykyisiä kuntia vahvemmille itsehallinnollisille maakunnille. Maakunnille siirtyisi myös