Arto Sulonen 11.6.2019

Kuntien rooli sote-palvelujen tuottajina on selvitettävä

arto

Antti Rinteen tuoreen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät 18 itsehallinnollisen maakunnan vastuulle. Alkuvaiheessa myös pelastustoimi kuuluisi maakuntien tehtäviin. Maakunnille voitaisiin antaa myöhemmin muitakin tehtäviä vuoden 2020 loppuun mennessä toteutettavan parlamentaarisen valmistelun pohjalta.

Hallitusohjelman mukaan maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Kuntien rooli palveluiden tuottajin selvitetään vuoden 2019 loppuun mennessä. Viime hallituskaudella käsittelyssä ollut sote- ja maakuntauudistus olisi kokonaan kieltänyt kunnilta mahdollisuuden tuottaa palveluita. Kunnat eivät olisi saaneet olla edes omistajina sellaisissa yhteisöissä, joiden tehtävänä olisi ollut tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita kunnassa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan pitänyt kunnille ehdotettua kieltoa tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita riittävästi perusteltuna ottaen huomioon kuntien itsehallinto. Uusi hallitus on nyt päättänyt selvittää kuntien roolia palveluiden tuottajina tulevissa palvelurakenteissa.

Kuntaliitto vaati koko viime hallituskauden kunnille mahdollisuutta tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Tuottaminen perustuisi kuntien ja maakuntien väliseen sopimukseen. Kuntien roolia palveluissa voidaan lähestyä useasta näkökulmasta. Yksi mahdollisuus on sopimukseen perustuva palveluiden järjestämisvastuun siirto maakunnilta kunnille. Tämä olisi EU:n julkisia hankintoja koskevan sääntelyn ja kansallisen hankintalainsäädännön näkökulmasta ongelmatonta. Järjestämisvastuusta irrotettu palveluiden tuotantovastuun siirto edellyttäisi lainsäädäntöä, joka täyttäisi hankintalainsäädännön mahdollistaman viranomaisten yhteistoiminnan kriteerit. Yksi tapa toteuttaa palveluiden tuotantoa olisi kuntien omistus palveluita tuottavissa yhteisöissä.

Kuntien mahdollisuus tuottaa palveluita mahdollistaisi alueellisten erojen huomioon ottamisen. Lainsäädännön tulisi olla mahdollistavaa, eikä kuntia voitaisi siten velvoittaa tuottamaan palveluita. Monet pienemmät kunnat haluavat, että palvelutuotanto siirtyy kokonaisuudessaan itsehallinnollisten maakuntien vastuulle. Suurissa kaupungeissa näkökulma on ainakin osittain toisenlainen.

Tärkeää olisi, että kuntien mahdollisuutta tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita selvitetään ensi syksyn valmistelussa avoimesti ilman, että lukkiudutaan viime hallituskaudella ehdotettuihin kuntien palvelutuotannon kategorisesti estäviin ratkaisumalleihin. Tavoitteena tulisi olla paikalliset joustot. Kuntien mahdollinen palvelutuotanto avaisi uusia lähestymistapoja myös kuntien ja maakuntien omaisuusjärjestelyihin.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on johtava lakimies Kuntaliitossa.