Aila Puustinen-Korhonen

Aila Puustinen-Korhonen on sote-asioiden erityisasiantuntija Kuntaliitosta.

Aila Puustinen-Korhonen

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen ympärillä käydään monenlaista keskustelua. On esimerkiksi väitetty kuntien suhtautuvan välinpitämättömästi koulupsykologipalvelujen kehittämiseen ja jättävän noudattamatta lakia, koska lain rikkomisesta ei seuraisi kunnille sanktioita. Tällainen

Aila Puustinen-Korhonen

Olen tehnyt yli kaksikymmentävuotisen työrupeaman erilaisissa lastensuojelun tehtävissä. Olen pannut merkille, että yhteiskunnan odotukset lastensuojelulle ovat kovat. Pitäisi saada perheväkivalta ja päihteidenkäyttö perheissä aisoihin, kyetä hoitamaan sekä vanhempien että lasten mielenterveyden