Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @IrmeliMyllymaki

 

 

Vuosi sitten käynnistyi Kuntaliiton yhdessä kuntien ja koulutuksen järjestäjien kanssa toteuttama Koulutus palveluna -verkostoprojekti (KOPA), jossa etsitään uudenlaisia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistamiseksi. Projektin lähtökohta on tarve uusille ja joustaville

Kirjoittaja

Kun vuoden alussa toivotimme toisillemme hyvää ”uutta iloista 20-lukua”, emme aavistaneet, miten toisenlainen toimintaympäristömme olisi kolmen kuukauden kuluttua. COVID-19 toi mukanaan ajanjakson, jossa valmiussuunnitelmat ja kriisinkestävyys joutuivat oikeaan testiin. Poikkeusoloissa suomalainen

Kirjoittaja

Uutisointi väestömuutosten aiheuttamista paineista palvelujen järjestämiseen on talven aikana vyörynyt kuntiin voimalla. Ennusteita ja laskelmia madonlukuineen on tuotu viranhaltijoiden ja päättäjien eteen. Ennusteisiin onkin syytä perehtyä, jotta kunnassa tiedetään, minkälaiseen palvelutarpeeseen

Kirjoittaja

Jokainen meistä käyttää ja tarvitsee kunnallisia palveluita. Palveluilta odotetaan asiakaslähtöisyyttä, joustavuutta ja nopeaa saatavuutta. Tiedämme, että asukkaiden hyvinvointi edistää kunnan elinvoimaa ja menestymistä. Tiedämme myös, että väestön vanheneminen sekä työelämän ja demokratian muutos

Kirjoittaja

Sote-ja maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvissä keskusteluissa on viime aikoina vilahtanut käsite SISOTE. SISOTE:lla tarkoitetaan kunnan sivistyspalveluiden ja maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtymäkohtia ja yhteisiä palveluita. Teemaan liittyen Kuntaliitto järjesti viime viikolla