Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @IrmeliMyllymaki

 

 

Kirjoittaja

Miten välttää palvelujen eriytyminen? Löydämmekö yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt? Vajaan parin kuukauden päästä tapahtuva hyvinvointialueiden käynnistyminen herättää edelleen paljon kysymyksiä. Sivistys- ja sotepalvelut eli SISOTE on iso palvelukokonaisuus, jossa kunnilla, muilla

Vuosi sitten käynnistyi Kuntaliiton yhdessä kuntien ja koulutuksen järjestäjien kanssa toteuttama Koulutus palveluna -verkostoprojekti (KOPA), jossa etsitään uudenlaisia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistamiseksi. Projektin lähtökohta on tarve uusille ja joustaville

Kirjoittaja

Kun vuoden alussa toivotimme toisillemme hyvää ”uutta iloista 20-lukua”, emme aavistaneet, miten toisenlainen toimintaympäristömme olisi kolmen kuukauden kuluttua. COVID-19 toi mukanaan ajanjakson, jossa valmiussuunnitelmat ja kriisinkestävyys joutuivat oikeaan testiin. Poikkeusoloissa suomalainen

Kirjoittaja

Uutisointi väestömuutosten aiheuttamista paineista palvelujen järjestämiseen on talven aikana vyörynyt kuntiin voimalla. Ennusteita ja laskelmia madonlukuineen on tuotu viranhaltijoiden ja päättäjien eteen. Ennusteisiin onkin syytä perehtyä, jotta kunnassa tiedetään, minkälaiseen palvelutarpeeseen