Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @KallioMaarit

Kirjoittaja

Osaamistason nosto yhdistetään yleensä koulutustason nostamiseen. Ajatellaan, että osaamisen taso kohoaa vain korkeakoulutuksella. Huomiotta jää tällöin ammatillisen koulutuksen rooli ja merkitys väestön osaamistason nostamisessa. Ammatillinen koulutus tuottaa osaajia työelämään ja tarjoaa

Kunta monialaisena paikallistoimijana omaa vahvan vaikutusmahdollisuuden myös paikkakunnan elinvoiman rakentumiseen ja sen vahvistamiseen. Kyse ei ole vain elinkeinopolitiikan tehtäväkentästä, vaan elinvoimavaikutuksia syntyy myös muilla toimialoilla esimerkiksi kaavoituksessa, sivistystoimessa

Nuorten hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen luovat pohjaa alueiden elinvoimalle. Ammatillisen koulutuksen yhteydessä on useilla paikkakunnilla asuntola. Asuntolatoiminnan ja kunnan nuorisotyön saumattomasta yhteistyöstä hyötyisivät niin kunta kuin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Yhteistyöllä