Jarkko Huovinen ja Maarit Kallio-Savela 23.2.2021:

Kuntapäättäjä on elinvoimavaikuttaja

Kunta monialaisena paikallistoimijana omaa vahvan vaikutusmahdollisuuden myös paikkakunnan elinvoiman rakentumiseen ja sen vahvistamiseen. Kyse ei ole vain elinkeinopolitiikan tehtäväkentästä, vaan elinvoimavaikutuksia syntyy myös muilla toimialoilla esimerkiksi kaavoituksessa, sivistystoimessa, teknisessä toimessa ja sotessa.

Keskeinen vaikuttamisen paikka on kuntastrategian laadinnassa, jossa linjataan tavoitteita, joita kunnan ja kuntakonsernin toiminnalle elinvoimanäkökulmasta asetetaan.

Kuntastrategian tavoitteet konkretisoituvat tekemiseksi eri toimialoilla, joihin luottamushenkilöt voivat vaikuttaa lautakuntien lisäksi kuntayhtymien ja kunnallisten yhtiöiden hallituksissa.

Keväällä 2020 toteutetussa kyselyssä kuntajohtajat näkivät, että merkittävimmät kuntien hallussa oleva instrumentit paikkakunnan elinvoimaisuuden edistämisessä ovat kaavoitus, hankinnat, yritysneuvonta, paikkakunnan markkinointi, yritysten toimitilatarjonta sekä ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus.

Edellä mainittuihin keskeisiin elinvoimatoimintoihin liittyviin päätöksiin voi vaikuttaa valtuuston, hallituksen ja lautakuntien lisäksi esimerkiksi koulutuskuntayhtymän luottamuselimissä, maakuntavaltuustossa ja -hallituksessa sekä kehitysyhtiön hallituksessa.

Tiivistä yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa

Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on tiivis ja elävä yhteistyö alueen yritysten ja julkisen sektorin työnantajien kanssa. Koulutustarpeita ja -tarjontaa sekä koulutuksen toteutusta suunnitellaan yhdessä eri foorumeilla.

Jokaisen opiskelijan koulutuspolkuun sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista joko koulutus- tai oppisopimuskoulutuksena. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä voi vaihdella opiskelijakohtaisesti. Joustavilla oppilaitoksen oppimisympäristöissä ja työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen yhdistelmillä voidaan koulutusta järjestää myös paikkakunnilla, joilla ei ole varsinaista ”kivijalkakoulua”.

Joustava osaamisen kehittämisen järjestäminen mahdollistaa myös työssä olevien henkilöiden osaamisen kehittämisen omalla työpaikalla työtehtävien yhteydessä.

Ammatillisen koulutuksen kuntapäättäjänä voit vaikuttaa kunnan ja alueen elinvoimaan

Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on laajat mahdollisuudet edistää kuntien ja alueiden elinvoimaa. Perusopetuksen päättävät nuoret muodostavat vain noin kolmasosan opiskelijoista. Suurin ja yhä kasvava osuus opiskelijoista on työmarkkinoilla olevia aikuisia.

Osaava työvoima on yhä useamman alueen kriittinen menestystekijä. Työllisyyden hoidon kuntakokeiluissa puhutaan jo osaamisen ja työllisyyden liitosta. Työelämän murros edellyttää uutta osaamista myös työssä olevilta.

Kunnat ja kuntayhtymät sekä kuntaomisteiset osakeyhtiöt toimivat pääasiallisina ammatillisen koulutuksen järjestäjinä. Koulutuksen järjestäjät voivat järjestämislupansa puitteissa päättää koulutustarjontansa kohdentamisesta sekä siitä, millä tavoin ja missä oppimisympäristöissä koulutusta järjestetään. Ammatillisen koulutuksen luottamushenkilöillä ja osakeyhtiöiden hallituksilla on siis tärkeä tehtävä ja vaikutusmahdollisuus.

Kuntavaalien yhteydessä valitaan siis myös luottamushenkilöitä ammatillisen koulutuksen järjestäjien luottamushenkilöelimiin. Kuntakonserniin kuuluvien ja kuntaomisteisten osakeyhtiöiden hallituksissa on myös omistajakuntien edustus.

Kuntavaaleilla on merkitystä paikalliselle elinvoimalle usean eri polun kautta!

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on elinvoima- ja talousyksikön johtaja Kuntaliitossa.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @KallioMaarit

lateral-image-left