Kuntaliiton pääekonomisti käy asian ytimeen ja pelkistää kansantalouden kiemurat selkokielelle - olennainen taloudesta.

Tehtävänäni on valvoa, että kunnat saavat talouspolitiikassa jatkossakin sen aseman mikä niille kuuluu. Talousasioiden ohessa nautin elämästä niin lenkkipolulla kuin kulttuurisaleissa.

Minna Punakallio Twitterissä: @MinnaPunakallio

Kuntaliitto on joutunut puhumaan kuluneella hallituskaudella paljon ongelmista. Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteet eivät toteutuneet, hallitus on leikannut kunnilta valtionosuuksia, kilpailukykysopimus on vienyt kunnilta rahaa ja esimerkiksi hallitusohjelman kuntasektorille kohdistetut säästöt

”Tämä on menetetty vuosi”, sanoi erään kunnan talouspäällikkö alkusyksystä. Takana oli koulutuspäivä, jossa oli juuri käyty läpi kuntien päivitettyjä verotuloennusteita. Ennusteet olivat laskeneet merkittävästi ennen kesää tehtyihin arvioihin verrattuna. Kun kevään kuntatalousohjelmassa verotulojen

Tiistaina se käynnistyy. Kehysriihi, jonka aikana hallitus käy läpi talousnäkymiä sekä tarkistaa valtion budjettitalouden menokaton eli kehyksen vuosille 2019-2022. Samalla päivitetään myös valtion veroennusteet ja linjataan, onko hallituksella varaa laskea veroja tai lisätä etuuksia kehysvuosina

Julkisuuteen mahtuu kerrallaan sangen vähän asioita. Keskustelussa välillä tiiviistikin pyörivät asiat, kuten kilpailukykysopimus, painuvat nopeasti unohduksiin. Viime kuukausina puhetta on riittänyt erityisesti sote- ja maakuntauudistuksesta sekä valinnanvapaudesta. Osan huomiosta on saanut myös

Mikko Mehtonen

Sote-uudistus ravistelee julkista sektoria siirtämällä leijonanosan kuntien tehtävistä maakuntien vastuulle. Kuntien budjeteissa tämä näkyy menojen ja tulojen reippaana vähenemisenä. Koko maan tasolla uudistus on kustannusneutraali eli kuntataloudesta poistuu kokonaisuudessaan vuonna 2019 sama määrä

Valtiovarainministeriö julkaisi viime perjantaina ansiokkaan virkamiespuheenvuoron Suomen julkisen talouden tilasta. Raportissa tarkastellaan julkisen talouden ja työmarkkinoiden näkymiä erityisesti suhteessa hallituksen niille asettamiin sopeutus- ja työllisyysastetavoitteisiin. ​Positiiviset

Yhtenä iltana viime viikolla metrossa ja metroasemilla vilisi harvinaisen paljon haalaripukuisia opiskelijoita. Nuorten vilinää oli piristävää katsella ja ajatukset siirtyivät kuin itsestään omiin nuoruusmuistoihin. Opiskeluaikoja väritti erityisesti itsenäistyminen ja uudet opiskelupiirit, mutta