Minna Punakallio 15.12.2023

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2024 vahvistettu: maksut kevenevät

Kuntatyönantajan palkkaan sidotut sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2024 on nyt vahvistettu. Yhteensä työnantajan sosiaalivakuutusmaksut yltävät ensi vuonna noin 22,4 prosenttiin palkkasummasta, mikä tarkoittaa huomattavaa, 1,6 prosenttiyksikön, laskua vuodesta 2023. Maksut yhteensä olivat vuonna 2023 noin 24 prosenttia maksun perusteena olevista palkoista. 

Sairausvakuutusmaksu pienenee

Vuonna 2024 työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,16 prosenttia. Vuonna 2023 sairausvakuutusmaksu oli 1,53 prosenttia, joten maksutaso laskee huomattavasti; peräti 0,37 prosenttiyksiköllä. Maksu laskee muun muassa vuoden 2023 aikana sairausvakuutusrahastoon kertyneen ylijäämän vuoksi. Työnantajan sairausvakuutusmaksulla, valtion osuudella ja vakuutettujen päivärahamaksulla arvioidaan maksettavan vuonna 2024 noin kolmen miljardin euron etuuskulut mm. sairaus- ja vanhempainpäivärahoista.

Kuntien eläkemaksut laskevat hieman

Kuntien eläkemaksujen yhteismäärä (palkkaperusteinen maksu sekä tasausmaksu yhteensä) on vuonna 2024 keskimäärin 27,15 prosenttia palkkasummasta. Suhteessa vuoteen 2023 eläkemaksut kevenevät noin 0,25 prosenttiyksikköä. Maksukevennys aiheutuu tasausmaksusta, jolla kerättävä euromäärä pienenee vuodesta 2023. 

Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteinen eläkemaksu on ollut vuodesta 2019 lähtien kokonaiseläkemaksu. Se sisältää sekä työntekijän iästä riippuvan eläkemaksun että työnantajan maksun. Palkkaperusteinen eläkemaksu pysyy vuonna 2024 ennallaan: 24,40 prosentissa. 

Palkkaperusteisesta eläkemaksusta työntekijän osuus on keskimäärin noin 7,55 prosenttia ja työnantajan osuus noin 16,85 prosenttia. Työnantajan maksuosuus sisältää myös työkyvyttömyyseläkemaksun. Jäsenyhteisökohtainen työkyvyttömyyseläkemaksu on vuonna 2024 keskimäärin 0,80 prosenttia palkoista. Kevan jäsenyhteisöistä pelkkää palkkaperusteista eläkemaksua maksavat muun muassa kuntien omistamat osakeyhtiöt. 

Kunnat ja hyvinvointialueet maksavat palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi myös tasausmaksua. Tasausmaksulla kerätään julkisen sektorin eläkejärjestelmään TyEL-tason ylittävä rahoitustarve johtuen muun muassa kuntasektorin naisvaltaisuudesta ja TyEL-järjestelmää korkeammasta koulutustaustasta. Korkeamman maksun taustoja on avattu tarkemmin eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneessä raportissa.

Tasausmaksun määrä vuonna 2024 on 632 miljoonaa euroa. Summa on arviolta noin 2,75 prosenttia kuntien ja hyvinvointialueiden palkkasummasta, mikä tarkoittaa keskimäärin 0,25 prosenttiyksikön laskua vuoteen 2023 verrattuna. 

Kunnittain tasausmaksun suuruus voi kuitenkin vaihdella paljon. Tasausmaksun 632 miljoonan euron kokonaismäärästä kuntien osuus on 48,7 prosenttia ja hyvinvointialueiden osuus 51,3 prosenttia. Kuntien kesken tasausmaksu jaetaan viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen verorahoituksen (ml. valtionosuudet) suhteessa. Kuntien työnantajakohtaiset tasausmaksun laskut löytyvät Kevan työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut -osiossa.

Muun muassa opetussektorilla toimivista kuntatyönantajista osa maksaa vakuutetuistaan (ennen vuotta 1970 syntyneet opettajat) eläkemaksua valtion eläkejärjestelmään. Valtion eläkejärjestelmässä vakuutettujen osuus on pienentynyt viime vuosina noin 4 prosenttiin. Valtion eläkejärjestelmän palkkaperusteinen eläkemaksu on rakenteeltaan samankaltainen kuin Kevan jäsenyhteisön palkkaperusteinen maksu. 

Vuonna 2024 valtion eläkejärjestelmässä keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on 24,89 prosenttia palkoista. Valtiotyönantajan osuus on keskimäärin 17,08 prosenttia palkoista, mutta kuntatyönantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta valtion eläkejärjestelmässä on arviolta keskimäärin 16,41 prosenttia palkoista. Maksutasoissa ei tapahdu juurikaan muutosta vuodesta 2023.

Työttömyysvakuutusmaksu kevenee rajusti

Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää alennetaan vuonna 2024 merkittävästi ennakoidun talous- ja työttömyyskehityksen perusteella. Työnantajien työttömyysvakuutusmaksu laskee keskimäärin 0,72 prosenttiyksikköä, mutta kuntatyönantajalla maksu laskee peräti 0,9 prosenttiyksikköä. Maksuprosentin laskun taustalla vaikuttavat myös oletukset Petteri Orpon hallituksen muutoksista työttömyysturvaan ja aikuiskoulutustukeen. 

Vuonna 2024 työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,27 prosenttia palkasta palkkasumman 2 337 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,09 prosenttia palkasta. Työnantajan alempi maksu laskee 0,25 prosenttiyksikköä ja ylempi maksu laskee 0,97 prosenttiyksikköä vuodesta 2023. 

Kuntatyönantajien työttömyysvakuutusmaksun kevennys pienentää paitsi palkkaan sidottuja työvoimakustannuksia niin se myös lisää kuntien verotuottoja. Verotuotot lisääntyvät, koska työttömyysvakuutusmaksu on palkansaajien verotuksessa vähennyskelpoinen meno ja verovähennysten pienentyminen kasvattaa verokertymiä. 

Työttömyysturvaetuuksien rahoituksesta vastaavat valtio, työnantajat ja palkansaajat pakollisilla työttömyysvakuutusmaksuilla sekä työttömyyskassat jäsenmaksuilla. Pakolliset työttömyysvakuutusmaksut tilitetään Työllisyysrahastoon, jonka suhdannepuskurin enimmäiskoko on noin 1,7 miljardia euroa. Maksut on vahvistettava siten, että Työllisyysrahasto voi suoriutua sen vastattavana olevien maksuosuuksien siirrosta. Työllisyysrahasto arvioi oman talousennusteensa perusteella tuloksensa olevan noin 338 miljoonaa euroa alijäämäinen vuonna 2024.

Lisätietoa eläkemaksuista: Keva

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuja (pdf, 2 sivua)

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on pääekonomisti Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MinnaPunakallio

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme