Kirjoittaja on rahoitusalan erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Reijo Vuorento

Kuten koko julkisen talouden, myös kuntatalouden kestävyyttä voidaan pyrkiä kohentamaan monilla eri toimenpiteillä. Tällaisiin toimenpiteisiin kuuluu myös hallitun tasapainon tavoittelu investointien, omistamisen ja velkaantumisen välillä. Asetelmassa on mukana vielä piirre, että