Kirjoittaja on johtava lakimies Kuntaliitossa.

Twitterissä: @marko_nurmikolu

Kirjoittaja

Hallintolain kuulutussääntelyssä (432/2019) julkiset kuulutukset siirrettiin virastotalojen fyysisiltä ilmoitustauluilta viranomaisten yleisille verkkosivuille. Julkipanomenettely oli vuosikymmenet vakiintunut tiedoksiantotapa monissa ympäristönkäyttöön liittyvissä asioissa. Menettelyn keskeisenä