Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Kuntapäättäjätutkimuksen mukaan kaavoitus, asuntopolitiikka ja yhteistyö paikallisten yritysten kanssa ovat tärkeimpiä kunnan elinvoiman edistämisen keinoja. Kysymys on toimivan ja vetovoimaisen yhdyskunnan suunnittelusta ja toteutuksesta asukkaita ja yrityksiä varten. Kysymys on myös prosessista

Kirjoittaja

Kunnat hankkivat maata turvatakseen riittävän asuntotuotannon, yritysten toimintaedellytykset ja liikenneväylien rakentamisen. Maata tarvitaan myös yhdyskuntarakenteen kehittämiseen, esimerkiksi päiväkotien ja teiden rakentamiseen ja sijoittamiseen sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Kunnan

Kirjoittaja

KuntaTietoPalvelua esiteltiin saksankielisen Euroopan messuilla eri toimijoille. Esittely tehtiin CROME-selaimen tarjoamaan käännöstoiminnallisuuteen tukeutuen. Saksalaisen BKG:n (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie) sekä itävaltalaisen BEV:n (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)