Matti Holopainen

Matti Holopainen on kehittämispäällikkö Kuntaliitosta.

Matti Holopainen
Kirjoittaja

Kunnat hankkivat maata turvatakseen riittävän asuntotuotannon, yritysten toimintaedellytykset ja liikenneväylien rakentamisen. Maata tarvitaan myös yhdyskuntarakenteen kehittämiseen, esimerkiksi päiväkotien ja teiden rakentamiseen ja sijoittamiseen sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Kunnan

Matti Holopainen
Kirjoittaja

KuntaTietoPalvelua esiteltiin saksankielisen Euroopan messuilla eri toimijoille. Esittely tehtiin CROME-selaimen tarjoamaan käännöstoiminnallisuuteen tukeutuen. Saksalaisen BKG:n (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie) sekä itävaltalaisen BEV:n (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)