Kirjoittaja on kuntien teknisen ja ympäristötoimialan digitalisaation kehittämisen erityisasiantuntija Kuntaliitossa. 

Kirjoittaja

Digitalisaation ja yhteentoimivuuden edistäminen ja tiedonhallinnan kehittäminen ovat kannatettavia tavoitteita. Kuitenkin - jos digitalisaatiototeutuksissa ja tiedonhallinnan ratkaisuissa ei huomioida itse toimintaa ja toimijoiden roolia tiedonhallinnan kokonaisuudessa - voi käydä niin, että