Markus Pauni 10.9.2021

Kunnat valmistautuvat tulevaan - miten luodaan uudet kestävät kunnat?

tulevaisuuden kunta

Alkaneella valtuustokaudella toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka tuo mukanaan suuret muutokset kuntien rooliin ja talouteen. Kriittistä on rakentaa toimiva yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueen välillä. Liikaa ei voida korostaa sitä, että kunnat ja alueet ovat olemassa niille yhteisiä asukkaita varten. Merkittäviä vaikutuksia on myös sillä, kun työllisyys- ja elinvoimapalvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana.

Näitä kansallisia uudistuksia on valmisteltu useiden hallituskausien ajan, vaikka keinot ja painotukset ovat olleet osin erilaisia. Nyt käynnistynyt valtuustokausi on toimeenpanon aikaa. Sote-uudistus ja työllisyyspalvelujen järjestäminen edellyttävät tärkeitä päätöksiä ja tuovat myös uudistustarpeita kuntien toimintatavoille, jotta vastaamme paremmin tämän päivän vaatimuksiin toimien samalla tehokkaammin ja vaikuttavammin.

Kuntaliitto on kuntien tukena uudistusten toimeenpanossa ja toimintatapojen kehittämisessä. Yhdessä kehitämme kuntien ja hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä ja palvelujen yhteensopivuutta sekä työllisyys- ja elinkeinopalvelujen järjestämiseen liittyviä toimintatapoja. Näissä kaikissa kokonaisuuksissa edellytetään toimiala- ja tehtävärajat ylittävää ekosysteemistä ajattelutapaa, jossa tarve tehdä yhdessä korostuu.

Seuraava valtuustokausi on myös ratkaiseva kestävän kehityksen edistämisessä. Ratkaisuja ja tekoja edellyttävät esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä sekä asukkaiden hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden parantaminen. Kuntien taloustilanne asettaa omat haasteensa. Digitalisaation hyödyntäminen tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia. Kaupungistuminen ja muuttoliike eriyttävät kuntakenttää ja kuntien toimtaympäristöjä ja -edellytyksiä.

Kuntien muutostuen rinnalla Kuntaliitto on käynnistänyt myös toimenpiteitä, joiden avulla voidaan valmistautua kuntien pitkän aikavälin kestävään tulevaisuuteen 2030-luvulla. Tähän saakka jokainen hallitusohjelma on käynnistänyt uudenlaisen kuntien rooliin ja asemaan liittyvän kansallisen uudistuksen. Kuntaliitto tavoittelee jatkossa kansallista visiota tulevaisuuden kunnista, jotta kuntien roolia ja asemaa määrittelevää lainsäädäntöä kehitettäisiin samoista lähtökohdista hallitusohjelmakaudesta toiseen. Erilainen kuntakäsitys hallitusohjelmakausittain ei takaa parhaalla mahdollisella tavalla kuntien toimintaedellytyksiä kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Kuntaliiton ”Uudet kestävät kunnat” -prosessissa syksyn 2021 aikana visioidaan yhdessä kuntien kanssa erilaisten kuntaryhmien tulevaisuutta. Samalla valmistellaan edunvalvontanäkemyksiä siitä, miten valtion kuntapolitiikkaa ja lainsäädäntöä olisi tarve kehittää, jotta kunnat voisivat kehittää toimintaansa kohti visioita. Kuntakentän edunvalvontanäkemyksiä valmistellaan muun muassa seuraaviin teemoihin: kunnan tehtävät, valtionosuusjärjestelmä, tehtävien ja talouden tasapaino, kuntien yhteistyö, kuntaliitokset, tehtävien eriyttäminen, kuntien toimintatapojen uudistaminen, palvelurakenteet ja kunnallinen itsehallinto.

Uudet kestävät kunnat -edunvalvontanäkemysten valmistelu on valmistautumista valtiovarainministeriön käynnistämän kuntapolitiikkatyön seuraavaan vaiheeseen. Valtionvarainministeriön johdolla vuonna 2021 valmistellaan virkamiestyönä kuntapolitiikan toimenpidevaihtoehtoja, joiden käsittely jatkuu 2022 parlamentaarisena tai vastaavana työnä. Kansallisen työn ohella ja osin sen sijaan on tärkeää korostaa, että uusi uusi kestävä kunta luodaan paikallisesti kussakin kunnassa omaan realistiseen tilannekuvaan ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin nojautuen. Tässä yhteinen näkemys kuntastrategiasta ja siinä tehtävistä valinnoista on tärkeässä roolissa.

Markus Pauni

Lisää kirjoittajasta

Kirjoittaja on strategia- ja kehitysjohtaja Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MarkusPauni