Jasmin Repo 2.12.2021

Kuntapäättäjä - tiedätkö mitä vaikuttava kansainvälinen toiminta teidän kunnassanne tarkoittaa?

Kansainvälinen yhteistyö osana kuntien kehittämisen työkalupakkia on yhä vaihtelevasti tunnistettu ja hyödynnetty väline kuntien ja kaupunkien organisaatioissa, niin viranhaltija- kuin luottamushenkilöiden osalta.

On kuntia, joissa kansainvälisen toiminnan merkitys ja tarkasti valitut tavoitteet on avattu strategiatasolta lähtien, kun toisaalla kansainvälinen toiminta nousee strategiaan tai esimerkiksi johdon agendalle harvoin tai ei koskaan. Kunnat ovat tässäkin suhteessa erilaisia. Iin kunta on erinomainen esimerkki pienestä kunnasta, joka ilmastoasioissa on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä paljon kokoaan suuremmin. Toisaalla voi taas olla tietoinen valinta, että kansainvälisyys ei näy tavoitteissa, mutta uskallan väittää, että taustalla on myös tiedon ja osaamisen puutetta kansainvälisyyden eri merkityksistä ja kansainvälisen toiminnan peruslogiikasta.

Kaikki kuntiin vaikuttavat ilmiöt ovat enemmän tai vähemmän globaaleja. Oli kyse sitten ilmasto- ja ympäristöasioista, investointirahoituksen saatavuudesta tai asuntojen hintakehityksestä kaupungistumisen myötä, yksikään kunta ei voi jättäytyä kansainvälisten kehityskulkujen ulkopuolelle.

Kuntien perustoiminta kytkeytyy siis jo lähtökohdiltaan kansainvälisiin yhteyksiin.

Kansainvälistä toimintaa kuvaavien termien kirjo on laaja ja moninainen

Ummikon on työlästä perehtyä kansainväliseen toimintaan, koska terminologia on ajoittain kovin haastavaa. Kunnan kansainvälisyydellä tai kansainvälistymisellä voidaan viitata esimerkiksi elinkeinoelämän, oppilaitosten tai asukaspohjan kansainvälisyyteen, kansainväliseen osaamiseen tai kansainvälisten kehittämismahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Kansainvälinen yhteistyö sen sijaan viittaa toimintaan. Lyhyesti tiivistettynä kansainvälisen yhteistyön voisi sanoa olevan pitkäjänteinen kuntien kehittämisen keino ja tapa tukea kussakin kunnassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Kuntapäättäjänä voit etsiä ratkaisuja kansainvälisesti

Jos kunnassasi asetetaan tavoitteeksi luoda esimerkiksi laadukkaat ja asukkaiden hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut, on yksi keino muiden joukossa etsiä kehittämistapoja kansainvälisesti. Kuntapäättäjänä voit rakentaa yhteistyösuhteita samat kehittämistarpeet omaaviin kuntiin, lähteä mukaan kansainväliseen kehittämisprojektiin tai osallistua aihetta käsittelevän verkoston toimintaan.

Kannustan sinua, kuntapäättäjä, käymään rohkeasti keskustelua, mitä kansainvälisyys juuri teidän kunnassanne tarkoittaa ja mitä kansainvälisellä yhteistyöllä halutaan saavuttaa.

Vaikuttava toiminta vaatii rohkeita rajauksia. Toiveiden tynnyrit on siis syytä heittää romukoppaan ja asettaa mahdollisimman konkreettisia tavoitteita sekä miettiä, kuka valittuja tavoitteita edistää ja millä resursseilla.

Kansainvälinen yhteistyö on myös tapa kehittää organisaation ja sen työntekijöiden osaamista. Tämä voisi olla useammin myös henkilöstöhallintojen agendalla, sillä se tapaa jäädä liian vähälle huomiolle.

Uuden valtuustokauden käynnistyminen tarjoaa kaikkeen tähän pohdintaan erinomaisen hetken. Suurimmasta osasta kuntia löytyy myös yksi tai useampi kansainvälisten toiminnan asiantuntija, joka on omiaan auttamaan tässä pohdinnassa.

Kuten kaikessa muussakin kunnan toiminnassa, kansainvälisessä yhteistyössä kannattaa tehdä tietoisia valintoja siitä, mikä on juuri omalle organisaatiolle tärkeää. Kansainvälistä yhteistyötä tulee myös johtaa ja sen vaikuttavuuden tarkasteluun panostaa niin osaamista kuin aikaakin.

Vähemmän voi olla enemmän, kun se tehdään hyvin.

Kysymyksiä pohdinnan tueksi

  • Haluatteko olla edelläkävijä, joka jakaa kokemuksia ja osaamista muille?
  • Haluatteko löytää ratkaisuja ja tukea erityisesti juuri teidän kuntanne kipupisteisiin ja kehittämistarpeisiin?
  • Mitkä ovat aihealueet, joita pidätte erityisen tärkeinä ja joihin kansainvälisyys ja kansainvälinen yhteistyö toisi erityistä lisäpotkua?

 

Kuntapäättäjä-portaalista löydät lisätietoa kuntien kansainvälisestä yhteistyöstä. 

 

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on aiemmin ollut erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.