Kuntapäättäjillä on avaimet lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi

Elämme maailmassa, jossa erilaiset arvot ja ajattelutavat värittävät keskustelua. On kuitenkin monta asiaa, joista vallitsee melko yhtenäinen mielipide. Yksi näistä on se, että toivomme lasten ja nuorten voivan kasvaa ja kehittyä mahdollisimman turvallisessa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävässä ympäristössä. Tämän eteen voimme kukin tehdä osamme, mutta kuntapäättäjillä mahdollisuudet asian edistämiseen ovat huomattavasti suuremmat.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on arvovalinta

Kuntapäättäjän vastuu voi tuntua haastavalta, sillä päätöksenteossa joudutaan punnitsemaan asioiden tärkeysjärjestystä. Kuntapäättäjän oma elämäntilanne, arvot ja historia vaikuttavat päätöksiin. Päättäjänä on hyvä pysähtyä tarkastelemaan omia arvojaan suhteessa tehtyihin päätöksiin sekä huolehtia omasta jaksamisesta.

  • mitä terveys ja turvallisuus minulle tarkoittavat, mistä asioita ne rakentuvat
  • mitkä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät asiat ovat yksilön ja mitkä yhteiskunnan vastuulla

Lisäksi päätöksenteon tueksi tulee löytää tutkittua tietoa, mihin perustaa päätöksensä.

Lasten ja nuorten hyvinvointia tuottava arki on investointi tulevaisuuteen

Tuoreeseen oppaaseen ”Kuntapäättäjänä rakennat terveyttä edistävää arkea lapsille, nuorille ja lapsiperheille” on koottu esimerkkejä toimista, joihin kuntapäättäjä voi vaikuttaa. Näillä toimilla voidaan edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä, sekä mahdollistaa turvallinen ja terveyttä tukeva kasvuympäristö. Toimet, jotka tukevat perheiden arkea tukevat myös lasten ja nuorten matkaa kohti tervettä aikuisuutta.

Päättäjät voivat vaikuttaa siihen, että:

  • lasten ja nuorten elinympäristö on terveyttä edistävä ja sen ilmapiiri on turvallinen.
  • varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa tarjolla oleva ruoka on ravitsemussuositusten mukaista.
  • lapsilla ja nuorilla on helppoja, matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia.
  • lapset ja nuoret voivat osallistua ja aidosti vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.
  • kunnalla on toimivat rakenteet ja yhteistyömallit kunnan eri toimialojen, toimijoiden ja hyvinvointialueen välillä.
  • lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvien päätösten ja toiminnan vaikutuksia arvioidaan etukäteen.

Oppaasta löytyy tutkittua tietoa, valmiita menetelmiä ja malleja, joita hyödyntämällä voidaan tukea turvallisen ja terveellisen ympäristön toteutumista. Opas auttaa päätösten tukena ja toimii konkreettisena työvälineenä päättäjän arjessa.

Lasten ja nuorten terveyttä edistävän ja turvallisen ympäristön luominen on meidän kaikkien tehtävä. Jokainen päätös on terveyspäätös.

Linkki oppaaseen.

Blogin kirjoittajat:

Terhi Koivumäki, Sydänliitto

Päivi Mäki, THL

Paula Häkkänen, HUS, Perusterveydenhuollon yksikkö

Marja Kinnunen, Tule ry

Kirjoittajasta lyhyesti

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.

Ilmoittaudu kuntien hyvinvointiseminaariin!

Kevään innostavin HYTE-tapahtuma on Kuntien hyvinvointiseminaari, jonka teemana on tänä vuonna elinympäristö hyvinvoinnin lähteenä.

Maksuton tilaisuus järjestetään Kuntatalolla Helsingissä tiistaina 14.5. klo 9.30-15.30.

Lue lisää.