Minna Karhusen blogi 24.3.2022

Kuntien tarpeita kuunnellaan Euroopan parlamentissa

Minna Karhunen

Olin maaliskuun alussa pitkästä aikaa työmatkalla. Tapasimme Kuntaliiton EU-asiantuntijoiden delegaatiolla Strasbourgissa suomalaisia Euroopan parlamentin jäseniä ja komissaari Jutta Urpilaisen. Matka toteutettiin osana Kuntaliiton Brysselin toimiston 30-vuotisjuhlavuotta. Vierailun tarkoituksena oli viedä viestiä kunnille tärkeistä ajankohtaisista EU-asioista, kuten kannoistamme käsittelyssä olevaan ilmastopakettiin.

Tapaamisissa käytiin rakentavaa ja molemmin puolin antoisaa keskustelua kuntien, EU:n ja maailman tilasta. Saimme ymmärrystä viestejämme kohtaan hyvin esimerkiksi liikenteen ja energiatehokkuuden ilmastotavoitteita toteuttavien käytännön toimenpiteiden suunnalta. 

Ukrainan äärimmäisen surullisesta tilanteesta ja globaalin kriisin aiheuttamasta epävarmuustekijöistä huolimatta lainsäädäntötyö jatkuu EU-instituutioissa. Uutta ja päivittyvää ilmastolainsäädäntöä (55-valmiuspaketti) on työstetty parlamentissa ja EU-neuvostossa viime syksystä lähtien.

Yli kymmenen eri lakiesityksen joukkoon kuuluu useita kymmeniä valiokuntakäsittelyitä, poliittisia keskusteluita eri parlamentin ryhmien välillä. Unohtamatta teknisiä näkökulmia, joihin me etujärjestönä olemme esittäneet tutkittuun tietoon ja käytäntöön perustuvia kannanottoja.

"Mitä pidemmälle olemme muutosesityksemme pureskelleet esimerkiksi yhdessä muiden suomalaisten tai pohjoismaalaisten paikallistason järjestöjen kanssa, sitä suurempi vaikutus viesteillämme on."

Kannanottojen ja konkreettisten muutosesitysten aika on juuri nyt. Mitä pidemmälle olemme muutosesityksemme pureskelleet esimerkiksi yhdessä muiden suomalaisten tai pohjoismaalaisten paikallistason järjestöjen kanssa, sitä suurempi vaikutus viesteillämme on. Lähtökohtana Kuntaliitossa pidämme, että ilmastotavoitteet ovat täysin perustellut, mutta keinoista niihin pääsemiseksi tulisi pystyä päättämään paikallisesti.

Onnistuminen tässä työssä vaatii hyvin aktiivista otetta useaan suuntaan. Yhtenä tärkeimmistä tekijöistä on hyvät suhteet Euroopan parlamentin keskeisiin jäseniin ja heidän avustajiinsa kulloinkin käsittelyssä olevien lakiesityksien näkökulmasta. Yhteyksiä on luotava ja ylläpidettävä myös kasvokkain, kun se on jälleen mahdollista pandemian helpottaessa, jotta yhteistyö sujuu mahdollisimman saumattomasti. 

Suomalaiset europarlamentaarikot käyttävät merkittävää valtaa

Suomalaiset MEPit ovat tällä hetkellä erittäin hyvissä asemissa. Tämän osoittaa muun muassa riippumattoman Votewatch Europe-järjestön vuosittainen mittaus. Tulosten mukaan 100 vaikutusvaltaisimman mepin joukossa on neljä suomalaista.  Suomalaisten vaikutusvalta näkyy myös ilmastopaketin etenemistä tarkasteltaessa.

Hyödyntämällä parlamenttiyhteyksiä, me Kuntaliitossa voimme taata, että kuntien viestit nyt ja tulevaisuudessa kulkevat oikeaan aikaan oikeille päättäjille. Kuntaliitossa on lukuisia eri alojen asiantuntijoita, joita ilman työ ei etenisi EU-kentällä. Kuntaliiton asiantuntijat taas ovat yhteytemme kunta- ja maakuntakenttään, jossa todelliset päätökset ja toimet esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehdään.

Kirjoittajasta lyhyesti

Minna Karhunen on Kuntaliiton toimitusjohtaja.

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme