Ulf Stenmanin blogi 27.6.2023

Miksi minun pitäisi heteromiehenä välittää Pridesta?

Kesäkuussa vietetään Pride-kuukautta. Silloin mietitään ja juhlitaan seksuaalista monimuotoisuutta. Pride sai alkunsa vuonna 1969 New Yorkissa tapahtuneista Stonewallin mellakoista, kun poliisi iski Stonewall Inn - nimiseen baariin ja ihmiset iskivät takaisin puolustaakseen oikeuttaan oleskella julkisissa tiloissa. Pridea on sen jälkeen vietetty vuosittain kesäkuussa.

Pride-kuukaudessa on kyse ihmisoikeuksista, hyväksynnästä ja yhdenvertaisuudesta. Kuukauden aikana tuodaan esiin hbtq+-yhteisöön vaikuttavia asioita, ja lisäämme tietoisuutta niistä. Lisäksi muistutetaan siitä, miten homofobia ja transfobia vaikuttavat ihmisten elämään.

Pride-viikko on maailmanlaajuinen tapahtumaviikko, jolloin tuodaan esiin ja juhlitaan monimuotoisuutta, osallisuutta ja kaikkien kunnioittamista seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta.

Onko sateenkaarilipulla merkitystä?

Mitä Pride-kuukausi voi saada aikaan? Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole mitään tempauksia. Ne ovat jokapäiväiseen elämäämme kuuluvia asioita, joiden tulisi olla selkäytimessämme. Onko kunnan lipputangossa viikon tai kuukauden ajan liehuvalla sateenkaarilipulla siis mitään merkitystä?

Kyllä on! Lippu on solidaarisuuden merkki. Se osoittaa kunnan kiinnittävän huomiota yhdenvertaisuuteen ja tukevan sitä. Se on osoitus yhteiskunnasta, jossa kaikkia ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan riippumatta. Lippu osoittaa myös, että kunta haluaa torjua syrjintää, ennakkoluuloja ja epäoikeudenmukaisuutta, jota hbtq+-henkilöt kohtaavat yhteiskunnassa.

Pride-paraateihin kokoonnutaan osoittamaan tukea ja solidaarisuutta hbtq+-yhteisöä kohtaan. Paraatit antavat ihmisille mahdollisuuden ilmaista identiteettiään, rakkauttaan ja ylpeyttään sekä halukkuuttaan taistella osallistavamman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Samalla ne tarjoavat kaikille mahdollisuuden tukea vähemmistöä.

Vähemmistöä ei pitäisi jättää yksin barrikadeille, kun luomme muutosta. Heteroseksuaalisena, keski-ikäisenä ja valkoihoisena miehenä tehtävänäni on puolustaa hbtq+-oikeuksia. Sama pätee suomenruotsalaisuuteeni. Tarvitsemme suomenkielisiä ystäviämme puolustamaan oikeuttamme ruotsin- ja kaksikielisyyteen, yksin olemme liian pieniä. Muutosta voi saada aikaan vain, jos enemmistö hyväksyy vähemmistön, ymmärtää sitä ja välittää sen asioista.

Pitkäjänteinen työ

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen pitkällä tähtäimellä edellyttää työtä, joka ei rajoitu Prideen. Kyse on rakenteista ja poliittisista muutoksista, jotka takaavat kaikille yhtäläiset oikeudet ja turvallisuuden seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta.

Tämä tarkoittaa syrjinnän torjumista lainsäädännössä, työelämässä, opetuksessa, terveydenhuollossa ja muilla yhteiskunnan aloilla. Tarvitaan uskallusta tarttua erilaisiin toimiin. Voidaan esimerkiksi järjestää koulutusta ja tietoisuusvalmennusta, tukea hbtq+-nuoria sekä tarjota turvallisia ja osallistavia ympäristöjä. Tärkeää on myös hbtq+-henkilöiden kuunteleminen ja heidän osallistamisensa päätöksentekoprosesseihin, jotta heidän ääntään kuultaisiin ja heidän oikeuksiaan kunnioitettaisiin.

Pride-kuukausi on queer-äänten aika, jolloin voimme juhlia ja osoittaa kiitollisuutta jo tehdystä työstä. On aika arvostaa osallistavaa yhteiskuntaa. Olemme edistyneet, mutta paljon työtä on vielä tekemättä. Pride-viikko kannustaa meitä olemaan yhtä samalla kun se kiinnittää huomiomme hbtq+-yhteisön tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja oikeuksiin.

Kirjoittajasta lyhyesti

Ulf Stenman on Kuntaliiton ruotsinkielinen toiminnan johtaja.