Marianna Raivion vieraskynä 29.8.2023

Ylialueelliset ja valtakunnalliset TE-palveluhankinnat hyödyttävät työllisyysalueita monipuolisesti 

 

TE-hallinnossa ja kunnissa valmistaudutaan parhaillaan v. 2025 alussa toteutettavaan TE2024-uudistukseen. Yksi tärkeä näkökulma ovat ylialueelliset ja valtakunnalliset palveluhankinnat. Näillä tarkoitetaan hankintoja, joita on hankittu nykyisillä ELY-keskusalueilla yhdessä useamman ELY-keskuksen alueelle tai valtakunnallisesti koko maata kattaviksi TE-palveluiksi. Tällaisia hankintoja on toteutettu jo vuosien ajan erilaisilla sisällöillä eri kohderyhmille, esim.  klusterihankinnat (mm. metsä- ja maanrakennusala, raskaankaluston kuljetusala, nosturiala), F.E.C-koulutukset korkeakoulutetuille (Further Educated with Companies), yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavat yhteishankintakoulutukset, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset (verkkokoulutukset) sekä tietyt asiantuntija-arviot ja valmennuspalvelut.

Työvoimakoulutuksiin ja yhteishankintakoulutuksiin suurimmat määrät hankintoja

Ylialueellisia/valtakunnallisia hankintasopimuksia on tehty ELY-keskuksissa v. 2019 - 2023 yhteensä 190 ja palveluja on toteuttanut 89 eri palveluntuottajaa. Suurimmat määrät ylialueellisia/valtakunnallisia hankintoja on tehty työvoimakoulutuksiin ja yhteishankintakoulutuksiin. Näihin käytetty määräraha v. 2022 oli valtakunnallisesti yhteensä yli 10 m€. Tämä jakautui 13 ELY-alueelle. Osassa hankintoja on yksi ELY-keskus vastannut palvelun kustannuksista, osassa on maksuosuus jaettu palvelun hankintaan osallistuvien ELY-keskusten välillä.

Ylialueellisia/valtakunnallisia palveluita on toteutettu sekä lähi- että etä-/verkko-opiskeluna erilaisten tarpeiden mukaan. Monimuotoiset opetusmenetelmät mahdollistavat myös lähiopetuksen tuomisen ainakin jossain määrin myös pienemmille alueille. Tällöin lähiopetuksen kustannukset eivät muodostu palveluntuottajallekaan esteeksi osana isompaa palvelukokonaisuutta. Ylialueelliset toteutukset mahdollistavat asiakkaille laajemman palveluvalikoiman, kun tietyntyyppistä koulutusta tarvitsevia osallistujia kootaan laajemmalta alueelta.  

Etuna palvelujen saavutettavuus sekä yritysten tarpeiden huomioiminen

Ylialueellisilla ja valtakunnallisilla hankinnoilla mahdollistetaan sellaiset palvelut alueille, joita ei olisi mahdollista saada toteutettua vain yhdellä alueella. Syitä on mm. se, että palveluun ei saataisi yhdeltä alueelta riittävästi osallistujia palvelun toteuttamiseksi. Yksittäinen palvelu voi myös olla liian kallis toteuttaa vain yhdellä alueella ja opetushenkilöstön/ kouluttajien rekrytointi voi olla vaikeaa pienille paikkakunnille. Tällöin ylialueellinen, verkossa toteutettu palvelu on ainoa järkevä ratkaisu. Ylialueellisilla hankinnoilla on voitu vastata maahanmuuttaja-asiakkaiden yksilöllisiin koulutustarpeisiin myös alueilla, joilla tietynlaista koulutusta tarvitsevia maahanmuuttajia asuu vähemmän.

Toinen tärkeä näkökulma on yritysten tarpeet; monella yrityksellä on toimipisteitä useammalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Tällöin myös koulutustarve voi olla ylialueellista. Verkko-opetusta ja etäopiskelua hyödyntämällä voidaan eri puolilla Suomea sijaitsevissa yrityksen toimipisteissä järjestää esim. tarvittavaa yhteishankintakoulutusta (RekryKoulutus, TäsmäKoulutus: Yhteishankintakoulutus - ely - ELY-keskus ).

Ylialueellisilla/valtakunnallisilla hankinnoilla saadaan eri alueille mukaan myös sellaisia palveluntuottajia, jotka eivät välttämättä muuten olisi kiinnostuneita tekemään tarjouksia yksittäisille alueille ja paikkakunnille. Tämä lisää hankintojen näkökulmasta palveluiden aitoa kilpailua. Kilpailu voi joissain tapauksissa parantaa myös palveluiden laatua, kun alueella ei olla palvelutarjonnassa vain yhden tai muutaman palveluntuottajan varassa. Myös palveluiden määrä monipuolistuu.

Kuntiin siirtyy osaavia hankinta-asiantuntijoita TE24-uudistuksessa

ELY-keskuksista on siirtymässä TE-palvelujen uudistuksen myötä osaavia hankinta-asiantuntijoita kuntiin. Ylialueelliset ja valtakunnalliset hankintaverkostot ovat siis näiltä osin jo valmiina ja hyödynnettävissä uusilla työllisyysalueilla. Ylialueelliset ja valtakunnalliset TE-palvelut hyödyttävät laaja-alaisesti yrityksiä, henkilöasiakkaista ja sitä kautta myös työllisyysalueita ja kuntia. Näitä hankintoja siis tarvitaan ehdottomasti jatkossakin. Kunnat ja tulevat työllisyysalueet ovat vastuussa siitä, että löydetään mekanismit niiden toteuttamiseen.

Blogin on kirjoittanut Marianna Raivio, joka työskentelee koulutusasiantuntijana Keski-Suomen ELY-keskuksessa.

Kirjoittajasta lyhyesti

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.

Webinaari: TE-uudistuksen viestintä 28.5.

Tervetuloa mukaan webinaariin, jossa käsitellään TE-uudistuksen viestintää. Mitä se merkitsee jokaiselle kunnalle? Mitä vaihtoehtoja viestinnässä on? Mistä kannattaa viestiä heti ja mistä myöhemmin?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.