Blogi

Mökkirakentaminen vapautuu - faktaa vai fiktiota?

Huhumylly mökkirakentamisen vapautumisesta käy kiivaana: ensi vuonna alle kolmenkymmenen neliön rakennuksia saa rakentaa miten vain eikä kaavasta tarvitse välittää, jos mökkinsä mielii muuttaa vakituiseksi asunnoksi, vai saako?

No, eihän se nyt ihan noin mene.

Loma-asunto on asuinrakennus ja asuinrakennukselle tarvitaan jatkossakin aina rakentamislupa. Rakentamislupa tarvitaan myös, jos loma-asunto halutaan muuttaa vakituiseksi asunnoksi.

Vaikka muut alle kolmenkymmenen neliön rakennukset kuin asuinrakennukset eivät tarvitse rakentamislupaa, niiden rakentamisessa on kuitenkin noudatettava lain nojalla annettuja määräyksiä, kuten kaavamääräyksiä. Tällä hetkellä myös rakennusjärjestyksessä voidaan antaa määräyksiä esimerkiksi rakennusten määrästä, koosta ja sijainnista. 

Säilyykö rakennusjärjestys uudessa laissa vai ei? 

Valmistelussa olevassa rakentamislain “korjaussarjassa” rakennusjärjestyksen rooli on kyseenalaistettu, mikä huolettaa Kuntaliittoa. Esimerkiksi etäisyyksiä koskevat rakennusjärjestyksen määräykset vaikuttavat naapureiden olosuhteisiin. Rannoilla niillä on merkitystä myös rantamaiseman ja vesiensuojelun kannalta. Liian lähelle naapurin rajaa rakennettava rakennus tai rakennelma voi rajoittaa naapurin tontinkäyttöä, vastaavasti liian lähelle rantaviivaa rakennettavat rakennukset voivat näkyä maisemassa haitallisesti. Rantaviivan läheisyydessä kasvaa myös riski siihen, että esimerkiksi saunan pesuvedet pääsevät käsittelemättöminä vesistöön.

Helpottuuko käyttötarkoituksen muutos vapaa-ajan asumisesta vakituiseen?

Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi voi tilanteesta riippuen edellyttää rakentamisluvan lisäksi myös poikkeamista kaavasta tai rannan suunnittelutarpeesta. 

Uudessa rakentamislaissa helpotetaan rakennusten muuttamista asumiseen asemakaava-alueilla. Helpotus lisättiin lain eduskuntakäsittelyn aikana, ja sillä tavoiteltiin erityisesti kaupunkialueiden tyhjillään olevien toimitilojen tehokkaampaa käyttöä. Lisäksi haluttiin tukea kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä. Huomion kohteena eivät tuolloin olleet tilanteet, jossa käyttötarkoitusta halutaan muuttaa (loma-)asumisesta (vakituiseen) asumiseen.On tärkeää huomata, että edellä mainittu mahdollisuus koskee rakentamislaissa vain asemakaava-alueita. Rannoilla kyse olisi ranta-asemakaavoista. 

Suomen rantarakentamista ohjataan kuitenkin enimmäkseen yleiskaavoilla, joissa on erikseen määrätty yleiskaavan käytöstä rakennusluvan (tulevaisuudessa rakentamisluvan) perusteena. Tällaisen yleiskaavan alueella käyttötarkoituksen muutoksesta päätettäessä on edelleen katsottava, ettei käyttötarkoituksen muutos haittaa kaavoitusta, kaavan toteuttamista tai alueidenkäytön muuta järjestämistä. 

Valtaosa Suomen mökeistä sijaitsee rantayleiskaavojen alueella. Niilläkin rakentaminen helpottuu, mutta ei aivan siinä määrin kuin mökkikauppiaat markkinoivat tai lehtijutut antavat ymmärtää. 

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on maankäytön ja kaavoituksen kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!