Kirjoittaja on maankäytön ja kaavoituksen kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @annekjarva

Kirjoittaja

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus alkoi suurin toivein neljä vuotta sitten. Uudistusta haluttiin valmistella parlamentaarisesti, jotta työ etenisi yhteisymmärryksessä. Näin ei lopulta käynyt, kun ympäristöministeriö päätyi kriittisen lausuntopalautteen ja poliittisen väännön jälkeen viemään

Kuntapäättäjätutkimuksen mukaan kaavoitus, asuntopolitiikka ja yhteistyö paikallisten yritysten kanssa ovat tärkeimpiä kunnan elinvoiman edistämisen keinoja. Kysymys on toimivan ja vetovoimaisen yhdyskunnan suunnittelusta ja toteutuksesta asukkaita ja yrityksiä varten. Kysymys on myös prosessista

Kirjoittaja

Kuntien tehtävänä on tarjota asukkailleen toimiva yhdyskunta, hyvä elinympäristö ja sujuva arki. Ohjaamalla maankäyttöä ja rakentamista entistä ekologisempaan suuntaan voimme vaikuttaa kykyymme hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen. Ympäristömme laatu paranee ja elinkeinoelämälle avautuu uusia

Kirjoittaja

Asuntomessut kokoavat vuosittain yli 100 000 suomalaista tutustumaan asumisen unelmiin ja innovaatioihin. Mikkelissä tutustuttavana on 29 omakotitaloa, paritalo ja kaksi vuokrarivitaloa. Kaupunki on panostanut messuihin usean vuoden ajan ja valjastanut ne palvelemaan kaupungin kasvua, matkailua ja