MVA-pilotit

Maaseutuvaikutusten arvioinnin pilotointi kolmen kuntajakoselvityksen yhteydessä

Maaseutuvaikutusten arvioinnin taustaa

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR on edistänyt maaseutuvaikutusten arvioinnin toteuttamista kuntaliitoksissa osallistumalla työpajojen järjestämiseen kiinnostuneilla kuntaliitosalueilla. Maaseutuvaikutusten arvioinnin työpajat on järjestetty kuntaliitosselvitysvaiheen lopussa.

Maaseutuvaikutusten arvioinnin toteuttaminen kuntaliitoksessa mallinnettiin Oulun yliopiston johdolla toteutetussa hankkeessa (ks. Muilu ym. 2013). Mallissa kuvataan maaseutuvaikutusten arvioinnin toteuttamista kuntaliitosprosessin eri vaiheissa.

Mallin testaamiseksi ja konkretisoimiseksi valittiin kolme pilottialuetta, joilla kuntajakoselvitykseen sisällytettiin maaseutuvaikutusten arviointi. Pilottien prosessit dokumentoitiin ja niiden sekä aikaisempien kokemusten pohjalta laadittiin opas, jota voidaan hyödyntää kuntarakennemuutoksessa. MVA -pilottihanke toteutettiin Kuntaliiton, työ- ja elinkeinoministeriön/YTR:n ja kolmen pilottialueen yhteistyönä.

Maaseutuvaikutusten arviointi pilottialueilla

Hankkeeseen osallistuu kolme pilottialuetta, joille kullekin on nimetty vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tehtävänä on varmistaa maaseutuvaikutusten arvioinnin kytkeminen kuntajakoselvitysprosessin eri vaiheisiin.  Vastuuhenkilöt laativat toteuttamissuunnitelman omalle pilottialueelleen.

  1. Raahen seutu (Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki), vastuuhenkilö Kaisu Tuomi
  2. Nilakan alue (Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto), vastuuhenkilö Seija Korhonen
  3. Kuopio, Siilinjärvi, Suonenjoki, vastuuhenkilö Tarja Pöyhönen

Kolme pilottialuetta ovat hyvin erilaisia ja alueiden kuntajakoselvitys oli erivaiheessa. Siten myös MVA -prosessin aikataulut ja toteuttamistavat poikkesivat toisistaan. Tavoite on, että MVA tehtäisiin kuntajakoselvitykseen tiiviisti kytkeytyen. Silloin molemmissa prosesseissa mukana olevien ajankäyttö voidaan huomioida parhaiten. Kukin asiantuntija laati raportin maaseutuvaikutusten arvioinnin toteutuksesta alueellaan. 

Kolmen pilottialueen raportit löytyvät Liitteet-kohdassa. Raporttien ja aiempien kokemusten perusteella (mm. Juankoski-Kuopio kuntaliitosselvitys 2014) Kuntaliitto ja TEM/YTR laativat ohjausryhmän tukemana oppaan ”Tehdään maaseutu näkyväksi - Maaseutuvaikututusten arviointi kunnan kehittämisen työkaluna”.

JULKAISU

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.