Kuntaliiton strategia-, ennakointi- ja kehittämismalli

Kuntaliiton strategia-, ennakointi- ja kehittämismalli

Kuntaliiton strategia-, ennakointi- ja kehittämismalli.

 

Ennakointi-, strategia- ja kehittämismallin ensimmäisessä osassa tuotetaan strategista tulevaisuustietoa yhteistyössä kuntien ja maakuntien kanssa.

Toisessa osassa ennakoinnista, strategiatavoitteista ja asiakastarpeista syntyneitä ideoita yhteiskehitetään ja testataan ennen niiden siirtymistä projektisalkkuun.  

Kolmannessa osassa mallia simuloidaan soveltuvin osin vuoden 2018 strategian toimeenpanossa.

Mallin suunnittelu ja pilotointi käynnistyi yhteistyössä Turun kaupungin ja Uudenmaan liiton kanssa marraskuussa 2017 ja sitä toteutetaan osana liiton ennakointitoimintaa ja Uskalla kokeilla -ohjelmaa.

Ennakointi

Kuntaliitto tekee missionsa mukaisesti kuntien ja maakuntien kanssa kestävää tulevaisuutta. Ennakoinnin avulla tuemme kuntia ja maakuntia muutoksen hallinnassa.

Hyvinvointiennakointi yhdessä kuntien kanssa

Kuntaliitto toteuttaa syksyn ja kevään 2018-2019 aikana kaksiosaisen ennakointiprosessin Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostolle.

Jalostamo ideoiden testausalustana

Tunnistatko kuntaorganisaatiossasi jonkun kehittämiskohteen tai haasteen, johon voitaisiin löytää täysin uusi ratkaisu? Onko sinulla tai tiimilläsi jo idea-aihio, jonka edistämiseen kuitenkin

Ennakointi osana strategiatyötä

Kuntaliitto toteutti elo-syyskuussa jokaisessa yksikössään strategia- ja ennakointityöpajat osana vuoden 2019 toimintasuunnitelman laadintaa.

Tuula Jäppinen

Tuula Jäppinen

Innovaatioasiantuntija
Strategiayksikkö, Strategiatiimi: strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2583, +358 50 520 0385
Vastuualueet
  • ennakointi- ja tulevaisuustyö
  • Kuntaliiton strategiatyö ja innovaatiotoiminta
Tiina Rinne

Tiina Rinne

Kehittämisasiantuntija
Strategiayksikkö, Strategiatiimi: strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2505, +358 50 643 92
Vastuualueet
  • Kuntaliiton kehitystoiminta
  • kuntakehitystoiminnan koordinointi
  • projektijohtaminen ja projektisalkunhallinta
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.