Kuntaliiton vuosikertomus 2017

Sotea laajempaa hyvinvointia sparraamassa

Kuntalaisten hyvinvointi ei nojaa ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluista saatavaan apuun, vaan hyvinvointi toteutuu arjessa monien yksityiskohtien summana. Yksityiskohdat eivät kuitenkaan loksahda paikoilleen itsestään, vaan kokonaisvaltaisuus hakee monessa kunnassa muotoaan.

Kuntaliitto on tarttunut haasteeseen Kuopion kaupungin edistyksellisen hyvinvointityön innoittamana. Vuoden 2017 syksyllä Kuntaliitto käynnisti Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -projektin osana laajempaa Kunnat 2021 -kehitysohjelmaa.

Tarkoituksena on tehdä hyvinvointiajattelusta entistä laaja-alaisempaa jalkauttamalla se käytännön tasolle.

– Hyvinvoinnin edistämisen pitäisi olla kunnan jokaisen työntekijän tehtävä. Niin kadunhiekoittajalla kuin kirjastonhoitajalla tulisi olla yhteinen fokus. Projektimme keskittyy kaikkeen muuhun kunnan toimintaan paitsi soteen. Hyvinvointi koskee myös muita kuin ilmiselviä osa-alueita, Kuntaliiton projektipäällikkö Ville Nieminen tiivistää.

ville Nieminen

Hyvät käytännöt jakoon

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -projektilla Kuntaliitto tukee hyvinvoinnin edistämistä johtamisen, hyvien käytäntöjen, ennakoinnin ja yhdyspintojen kautta.

VM:n ja STM:n rahoittamassa projektissa Kuntaliitto ei anna määräyksiä, vaan jakaa hyviksi koettuja käytäntöjä.

Vuonna 2017 pääteema oli hyvinvointijohtaminen. Teema vaihtuu kahdesti vuodessa aina projektin päättymiseen vuoden 2019 lopussa. Kuntaliitto tarjoaa projektissa mukana oleville 26 kunnalle sekä kahdelle maakunnalliselle toimijalle apua kuunnellen, sparraten ja tietoa levittäen.

Kunnan tarpeisiin räätälöidyissä työpajoissa voidaan pohtia ajankohtaisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi hyvinvoinnin roolia kunnan strategiassa. Kuntien yhteisen projektiverkoston kautta Kuntaliitto puolestaan tarjoaa kuntien keskinäiselle vuoropuhelulle tilaa sekä tukimateriaalia. Erityisesti videot ja diaesitykset ovat auttaneet kuntia jakamaan tietoa omien organisaatioidensa sisällä.

Tulevaisuuskuva edellyttää kehittämistä

Niemisen mukaan hyvinvoinnin edistäminen on haastavaa, joten rohkaiseminen tulee tarpeeseen.

– Kuntien hyvinvointitehtävä säilyy kunnilla jatkossakin tärkeimpänä asiana, ja sitä on edistettävä, mutta toimintakenttä tulee muuttumaan. Siksi Kuntaliitto haluaa olla mukana kehittämässä ja tarjoamassa hyvinvoinnin edistämisen työkaluja.

Kehitystyön avulla haasteet voivat muuttua toimiviksi ratkaisuiksi.

– Tulevaisuudessa voisi jopa olla uusia ammatteja, joiden päämääränä on edistää kuntalaisten ja kuntayhteisöjen hyvinvointia uudella tavalla, Nieminen arvioi.

 

Lue lisää kehittämistarinoita vuodelta 2017:

Kuntien ja tulevien maakuntien yhdyspinnat tehtiin näkyviksi: Kuntaliiton muutostuki lähtee asiakkaiden tarpeista

Kiinteistövero uudistuu kuntien toiveesta

lateral-image-left
lateral-image-right
tags
Ville Nieminen

Ville Nieminen

Asiantuntija
Strategiayksikkö, Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys
+358 9 771 2749, +358 50 564 6622
Vastuualueet
  • tulevaisuuden kunta
  • kestävyyden johtaminen ja kuntaliitosten seuranta
  • vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa, EVA