Demokratia ja osallisuus

Kuntaliiton demokratiatyöllä tähdätään kuntien edustuksellisen demokratian ja kuntalaisten suoran osallistumisen edellytysten vahvistamiseen ja kehittämiseen.

Tavoitteenamme on luottamushenkilötyön menetelmien kehittäminen ja toimielinten aseman vahvistaminen sekä kuntalaisten osallisuutta ja aktiivisuutta lisäävien ja täydentävien toimintamuotojen tukeminen.

Neuvomme ja opastamme kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita seuraavissa kuntademokratiaan liittyvissä kysymyksissä: 

  • edustuksellinen osallistuminen
  • suora osallistuminen
  • käyttäjälähtöinen osallistuminen.

Osaamisalueitamme ovat myös kuntavaali- ja demokratiatilastot sekä demokratia-aiheiset tutkimus- ja kehittämisprojektit.

Koordinoimme Kuntademokratiaverkostoa, joka tarjoaa tiedon ja kokemusten vaihtoa, hyviä käytäntöjä, kehittämisideoita ja -tukea verkostotapaamisten avulla.

Avaa kaikki

Kuntademokratiaverkosto

Kuntademokratiaverkosto kehittää ja vahvistaa kuntademokratiaa sekä tarjoaa väylän eri toimijoiden vertaisoppimiselle. Verkosto tarjoaa muun muassa tiedon ja kokemusten vaihtoa, hyviä käytäntöjä, kehittämisideoita ja kehittämistukea verkostotapaamisten välityksellä.

Verkostoon ovat tervetulleita kaikki kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijat.

Kuntademokratiaverkosto kehittää ja vahvistaa kuntademokratiaa sekä tarjoaa väylän eri toimijoiden vertaisoppimiselle. Verkosto tarjoaa muun muassa tiedon ja kokemusten vaihtoa, hyviä käytäntöjä, kehittämisideoita ja kehittämistukea verkostotapaamisten välityksellä.

Ilmoittaudu verkostotoimintaan mukaan

Jos haluat verkoston sähköpostilistalle, lähetä viestiä verkoston koordinaattorille (ks. yhteystiedot alla).

Lue lisää:

Kuntademokratiaverkoston toimintaperiaatteet

Jäsenten kokemuksia

Demokratiapäivä

Demokratian kulmakiviä ovat jokaisen ihmisen oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Toteutuuko demokratia kunnassasi niin kuin sen pitäisi?

Kuntaliitto järjestää valtakunnallisen Demokratiapäivän 13.10.2021 yhteistyössä valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon kumppanuushankkeen ja oikeusministeriön kanssa. Päivä on osa Euroopan neuvoston paikallisdemokratian viikkoa. Ilmoittautuminen Demokratiapäivään avataan elokuun alussa.

Tutustu lisää:

Video Demokratiapäivästä

Osallisuuspeli

Osallisuuspelin tavoitteet

Osallisuuspeli tarjoaa rungon ja raamit keskustelulle osallisuuden mahdollisuuksista ja toteuttamisesta. Pelin aikana pelaajat oppivat osallisuuden eri menetelmistä.

Pelin tarkoituksena on tehdä yhteinen suunnitelma siitä, minkälaisia osallisuusmenetelmiä, kenen kanssa ja millä aikataululla niitä toteutetaan valitussa kehityskohteessa.

Kenelle peli on tarkoitettu?

Peli on ensisijaisesti tarkoitettu kunnan henkilökuntaan kuuluville ja toiminnasta vastaaville henkilöille. Myös asukkaat ja luottamushenkilöt voivat osallistua peliin. Sopiva määrä pelaajia yhtä peliä kohden on 4-8 henkilöä. 

Mistä pelin voi saada?

Pelin voi ladata veloituksetta tältä sivulta, mutta pelin painatus ja oheismateriaalien hankkiminen on pelaajatahon vastuulla. Yhteen peliin tarvitaan seuraavat materiaalit: 

  • pelilauta
  • fasilitaattorin ohjeet
  • ohjekortit
  • menetelmäkortit
  • punaisia ja vihreitä pelimerkkejä
  • tarralappuja (post-it)
  • kyniä

Tarkemmat ohjeet ja painolaatusuositukset löytyvät Paino-ohjeet -tiedostosta.

Palautetta Osallisuuspelistä voi laittaa sähköpostitse osoitteeseen demokratia@kuntaliitto.fi

Antoisia pelihetkiä!

Osallisuuspelin pelilauta

Fasilitaattorin ohje

Fasilitaattorin muistilista

Ohjekortit

Menetelmäkortit

Pelimerkit (tulostus)

Punaiset pelimerkit (paino)

Vihreät pelimerkit (paino)

Paino-ohjeet