Ajankohtaista kehyskuntien edunvalvonnasta

Kehyskunnat ovat vuonna 2020 mukana valmistelemassa ja vaikuttamassa: 

Sote-uudistuksen alueellisen valmistelun jaostossa kehyskuntia edustaa Kangasalan kaupunginjohtaja, kehyskuntaverkoston työvaliokunnan pj. Oskari Auvinen. 

Työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa Työllisyyden kuntakokeilujen ohjausryhmässä (toimikausi 22.6.2020 – 30.9.2023) kehyskuntia edustaa Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen ja varalla Limingan elinkeinopäällikkö Teemu Haapala.

Kuntaliitto koostaa lausuntoa Sote-uudistuksen lakiluonnokseen kesän ja syksyn 2020 aikana. Kehyskunnat osallistuivat aktiivisesti myös tähän työhön. Kehyskuntaverkoston yhteinen työpalaveri tähän liittyen on 11.8.2020.

Keväällä 2020 kehyskunnat osallistuivat aktiivisesti koronakriisin ratkaisustrategian valmisteluun. Kangasalan kaupunginjohtaja, kehyskuntaverkoston pj. Oskari Auvinen edusti kehyskuntia Valtiovarainministeriön koollekutsumassa keskustelutilaisuudessa liittyen kuntien koronakriisin talouden tukipakettiin ja palautumisstrategiaan. Kehyskunnat osallistuivat lisäksi Kuntaliiton Kuntien korona-exit selvitykseen, johon koottiin kuntien näkemyksiä koronakriisin selviytymisstrategiasta.

Kehyskuntien edunvalvontatavoitteita

1. Kansallisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen

Kehyskunnat ovat osa maamme kasvavia kaupunkiseutuja. Kasvukunnille on taattava riittävät resurssit ja luotava kannustimet jatkuvan kasvun ylläpitoon ja edistämiseen.

2.  Saavutettavuuden turvaaminen ja parantaminen

Toimiva liikenneinfrastruktuuri ja saavutettavuus ovat kehyskunnille tärkeitä. Sekä kaupunkiseutujen väliset liikenneyhteydet, että kaupunkiseutujen sisäisen liikenteen toimivuus ovat keskeisiä tavoitteita.

3. Kaupunkiseutupolitiikan edistäminen

Kasvu tapahtuu kaupunkiseuduilla. Kehyskunnat ja keskuskaupungit täydentävät toisiaan omiin vahvuuksiinsa nojaten. Kaupunkiseutujen suunnittelu on järjestettävä kuntapohjaisesti tai kuntien vapaaehtoisena yhteistyönä. Kaupunkiseutunäkökulman vahvistumista on tuettava erilaisin kannustimin.

4. Rahoitusaseman vahvistaminen

Kunnille on osoitettava riittävät voimavarat sote-maakuntauudistuksen jälkeen hyvinvointi- ja elinvoimatehtävien hoitamiseksi. Kaupunkiseutujen asema on huomioitava, jos kunta-valtio-suhteeseen tulee muutoksia.

Aiempaa edunvalvontaa

Kehyskuntien merkitystä kaupunkiseutujen elinvoimalle esiteltiin eduskunnassa 29.11.2018

Kehyskunnat ja keskuskaupungit etsivät yhteisiä edunvalvontatavoitteita 5.9.2018

 

Kehyskuntaverkoston etusivulle

lateral-image-left