Kaksi kieltä, jotka näkyvät, kuuluvat ja hyväksytään

Käytännön työvälineet kaksikielisissä kunnissa

Suomenkielentunti Luodon ala-asteella.

Elinvoimaista kaksikielisyyttä 

Suomessa on kaksi kansalliskieltä, suomi ja ruotsi. Kansalliskielistrategian tavoitteena on Suomi, jossa on kaksi elinvoimaista kansalliskieltä ja jossa molemmat kielet näkyvät, kuuluvat ja hyväksytään.

Kansalliskielistrategiaa tarvitaan, jotta suomea ja ruotsia puhuvien kielelliset perusoikeudet voisivat toteutua täysimittaisesti ja kahdesta kansalliskielestä seuraavat hyödyt saataisiin yhteiskunnan käyttöön. 

Vuoden 2012 kansalliskielistrategia on Suomen ensimmäinen kansallinen kielistrategia.

Kunnille suunnattu opas sisältää työvälineitä, joiden tarkoituksena on auttaa kuntien viranomaisia, viranhaltijoita ja työntekijöitä soveltamaan kielilainsäädäntöä siten, että suomen- ja ruotsinkielisten kansalaisten perusoikeudet toteutuvat.

Työvälineet havainnollistavat kielilain soveltamista eri hallintotehtävissä, esimerkiksi kunnan viestinnässä, hankintakäytännöissä ja rekrytoinnissa. Työvälineet on tarkoitettu sekä kaksi- että yksikielisille kunnille, kuntayhtymille ja maakunnille.

Käytännön työvälineiden lisäksi kansalliskielistrategia tarjoaa myös muita vinkkejä ja työkaluja, jotka auttavat kuntia tuottamaan laadukkaita kuntapalveluja kahdella kielellä ja tukevat toimivaa kaksikielistä hallintoa.

Malli kunnan hallintosäännöille on päivitetty 2021. Säännöissä löytyy oma osuus (7a) kaksikielisten kuntien asioista. Malli voi ladata Kuntaliiton julkaisukokoelmasta.

Kaksikielisten kuntien kansalliskieliverkosto

Kansalliskielistrategian suosituksen mukaisesti Kuntaliitto suosittelee, että kaikki kaksikieliset kunnat nimittävät kansalliskielistrategia-asioita hoitavan vastuuhenkilön. Kuntaliitto johtaa kuntien kansalliskielivastuuhenkilöiden verkostoa

Verkosto kokoontuu säännöllisesti 1–2 kertaa vuodessa. Sen tavoitteena on, että jäsenet tukevat toisiaan ja vaihtavat kokemuksia.

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne.

Käytännön työvälineitä elinvoimaiseen kaksikielisyyteen

Miten kaksikielisyys käytännössä toimii? Klikkaa linkkien takaa!

tags
Linda Grönqvist

Linda Grönqvist

kehittämispäällikkö
Ruotsinkielisten asioiden yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2343, +358 50 597 2925
Vastuualueet
  • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien edunvalvonnan sekä palveluiden kehittäminen
  • kaksikielisten asioiden valvominen sote-uudistuksessa
  • kaksikielisyyden vahvistaminen KL:n kehitysprojekteissa
  • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien verkoston koordinointi sekä ruotsinkielisen neuvottelukunnan sihteeri
Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Erityisasiantuntija
Ruotsinkielisten asioiden yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Vastuualueet
  • kuntien verkkopalveluiden saavutettavuuteen liittyvä edunvalvonta, edistäminen ja neuvonta
  • digitalisaation ja tiedonhallinnan kehittäminen ja edistäminen
  • kaksikielisyys ja kansalliskielet
  • Kuntaliiton ja Kommuntorgetin verkkopalveluiden kehittäminen