Kuntaliiton vuosittainen pro gradu -tunnustuspalkinto

Suomen Kuntaliitto myöntää vuosittain parhaalle kunnallishallintoa tai kuntasektoria käsitelleelle pro gradu -työlle tunnustuspalkinnon. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihepiiri on kuntakentän kannalta ajankohtainen ja tieteellisesti arvioiden ansiokas. Tunnustuspalkinnon myöntämisen tavoitteena on tukea ja edistää kunta-alan tutkimustyötä.

Suomen Kuntaliitto pyytää vuosittain yliopistoja asettamaan ehdolle enintään kolme pro gradu -tasoista tutkielmaa.

Vuodesta 2018 lähtien jaamme tunnustuspalkinnon myös osana ammattikorkeakoulututkintoa tehdylle opinnäytetyölle. 2 000 euron suuruisen tunnustuspalkinnon lisäksi jaetaan 1-2 kunniamainintaa. Tunnustukset myönnetään amk-opinnäytetöille, joiden aihepiiri on kuntakentän kannalta erityisen ajankohtainen ja hyödyllinen.

Tunnustuspalkinnot myönnetään Kuntaliiton Suomen kuntasäätiön kautta. Päätöksen palkittavasta työstä tekee Suomen kuntasäätiö.
 

Lisämateriaali ja linkit

Uutinen vuoden 2018 palkinnosta 11.12.2019: Vuoden kuntagraduna palkittiin tutkielma lapsiperheiden osallisuudesta matalan kynnyksen avoimissa kohtaamispaikoissa

Tiedote vuoden 2017 palkinnoista 27.11.2018: Vuoden kuntagradu: Ilmastotoimiin lisää yhteistyötä / Ensimmäinen palkittu ylempi amk-tutkielma pureutui johtamiseen

Kuntaliiton tiedote vuoden 2016 gradupalkinnosta 23.11.2017: Ennakoiva suunnittelu- ja rakentamisprosessi julkisissa rakennushankkeissa toi Esko Härköselle palkinnon vuoden parhaasta kuntagradusta

Kirjeet yliopistojen tiedotusyksiköille ja ammattikorkeakouluille 20.3.2019:  (Liitteet alla)

Listat Kuntaliiton vuosina 1992-2018 palkitsemista graduista ja vuosina 2017-2018 palkitsemista amk-opinnäytetöistä:  (Liitteet alla)

 

Palkitut vuoden 2018 opinnäytetyöt:

Minna Heinström, Itä-Suomen yliopisto: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20181428/external link

Riikka Vitikka, Oulun ammattikorkeakoulu: https://www.theseus.fi/handle/10024/155060external link

Kunniamaininnan saaneet  vuoden 2018 opinnäytetyöt:

Josefina Riuttala, Tampereen yliopisto: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/104935external link

Anna Kokkonen, Metropolia ammattikorkeakoulu: https://www.theseus.fi/handle/10024/145460