Analyysit ja tietoaineistot

Kuntien tuottavuus

HUOM! Tuottavuusvertailu on päättynyt, eikä se enää kuulu Kuntaliiton tarjoamiin maksullisiin lisäpalveluihin, eivätkä tiedot enää päivity. Tätä työkalua sekä tuottavuusvertailu-infosivun tietoja voi kuitenkin hyödyntää yhä.

Kuntien tuottavuusvertailu on palvelu kunnille, jossa seurataan valikoitujen ikäihmisten, opetuksen ja teknisen toimen palveluiden tuottavuuden kehitystä. Tuottavuusvertailussa voi ennen kaikkea tarkastella yksittäisen kunnan tuottavuuden muutosta ajassa, mutta samalla tietoja voi verrata muihin mukana oleviin kuntiin. Kuntaliitto on kehittänyt tuottavuusmittareita yhdessä kuntien, valtiovarainministeriön ja eri asiantuntijatahojen kanssa.

Miten tulkita palvelun tietoja?

Tuottavuusvertailussa tuottavuutta kuvataan indeksikäyrillä, jotka kuvaavat tuottavuutta suhteessa perusvuoteen. Lähtövuosi saa arvon 100. Mikäli indeksikäyrän arvo on yli 100, on kyseisen palvelun tuottavuus noussut perusvuoteen verrattuna. Sivusto näyttää eri palveluiden vuotuisen tuottavuusmuutoksen. Vertailussa on myös kuvattu palveluiden volyymia, rakennetta ja laatua.