Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimi

Kustannukset vuonna 2019

Kuntaliitto on tehnyt kustannusselvityksen suurille kaupungeille vuodesta 1996 ja keskisuurille kunnille vuodesta 2000. Suurille kaupungeille tehdyissä selvityksissä terveydenhuollon kustannuksiin on laskettu mukaan perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja yli 65-vuotiaiden sosiaalitoimessa saama ympärivuorokautinen hoito ja kotipalvelu. Keskisuurten kuntien kustannusvertailu sisältää sosiaali- ja terveystoimen kustannukset kokonaisuudessaan. Selvityksessä on otettu huomioon kuntien erilainen ikärakenne, sillä ikävakiointi helpottaa kuntien vertailemista.
Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailussa vuonna 2019 ovat mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa. Keskisuurten kuntien vertailussa ovat mukana Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Porvoo, Rovaniemi, Salo, Sipoo sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä.

Terveydenhuollon kustannukset

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset jatkoivat nousuaan edellisestä vuodesta. Vakioimattomat kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 5 483 miljoonaa euroa, keskimäärin 2 559 euroa asukasta kohti. Kun hintojen muutos otetaan huomioon, kustannukset nousivat keskimäärin noin 2,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Suurimmat ikävakioidut kustannukset olivat Oulussa, 2 663 euroa/asukas ja alhaisimmat Vantaalla, 2 264 euroa/asukas.
 

Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset

Keskisuurten kuntien osalta Kuntaliitto on vertaillut terveydenhuollon kustannusten lisäksi myös sosiaalitoimen kustannuksia. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset olivat viime vuonna noin 2 126 miljoona euroa, joka tekee 3 539 euroa asukasta kohti. Kun palkkojen ja hintojen kehitys otetaan huomioon, keskisuurten kuntien koko sosiaali- ja terveystoimen kustannukset kasvoivat 0,2 prosenttia edellisestä vuodesta.

Keskisuurten kuntien suurimmat sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kustannukset olivat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, 4 091 euroa asukasta kohti. Alhaisimmat kustannukset olivat Sipoossa, 3 228 euroa asukasta kohti sekä Kauniaisissa, 3 238 euroa/asukas.

Edellisten vuosien julkaisut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia keskenään, sillä vertailussa mukana olevien kuntien määrä vaihtelee sekä valtionosuuksissa ja kuntien tehtävissä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää