Lausunto valtiovarainministeriölle 27.11.2014, dnro 5406/90/2014, Timo Kietäväinen ja Ilari Soosalu

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus vuodelle 2014

​Ohessa pdf-liitteenä Kuntaliiton lausunto Harkinnavarainen valtionosuuden korotus vuodelle 2014, annettu 27.11.2014 valtiovarainmisteriölle.

tags