Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 8.12.2014, dnro 5482/90/2014, Marja-Liisa Ylitalo

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

​Kuntaliiton lausunto: Hallituksen esityksestä eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, eduskunnan talousvaliokunnalle 8.12.2014, dnro 5482/90/2014, Marja-Liisa Ylitalo, löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta.

tags