Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 21.11.2014, Dnro 4839/90/2014, Taina Väre

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maatilojen neuvontajärjestelmästä

​Asetusluonnoksessa täsmennetään mm. maatilaneuvonnan neuvontakertoja ja korvausten euromääriä. Näiden osalta Kuntaliitolla ei ole lausuttavaa.

Asetusluonnoksella ei muuteta mahdollisuutta myöntää valtionavustuslain nojalla avustusta neuvontajärjestöille neuvontaan, sillä Manner-Suomen maaseutuohjelmasta korvattava neuvonta ei kata koko neuvontatarvetta. Kuntaliitto kannattaa tätä, koska riittävä ja oikea-aikainen maatilaneuvonta tukee suorien tukien haku- ja maksuprosessin sujuvuutta ja siten tukee ja helpottaa myös maaseutuviranomaisten työtä.

Lisäksi Kuntaliitto pitää tärkeänä, että neuvonta saadaan käyntiin mahdollisimman pian vuoden 2015 alussa, jotta tuen hakijoilla on tarvittava tieto siinä vaiheessa, kun suorien tukien hakuprosessi käynnistyy. 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Ritva Laine
Vt. johtaja, alueet ja yhdyskunnat   

Taina Väre
Erityisasiantuntija, maaseudun kehittäminen ja pienkunta-asiat

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri