Kuuleminen eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa 23.1.2015, dnro 86/03/2015, Tarja Myllärinen ja Reijo Vuorento

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp)

​Kuntaliiton 23.1.2015, dnro 86/03/2015, Tarja Myllärinen ja Reijo Vuorento, antama kuulemislausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp), eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle löytyy Liitteet-osiosta pdf-dokumenttina.

tags