Kuuleminen eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa 23.1.2015, dnro 86/03/2015, Tarja Myllärinen ja Reijo Vuorento

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp)

​Kuntaliiton 23.1.2015, dnro 86/03/2015, Tarja Myllärinen ja Reijo Vuorento, antama kuulemislausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp), eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle löytyy Liitteet-osiosta pdf-dokumenttina.

tags
Tarja Myllärinen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Myllärinen
Sosiaali- ja terveysyksikön johtaja

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2602
Kännykkä
+358 50 596 9866
Vastuualueet
  • Yksikön johtaja
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sote-yksikkö
Twitter-tili