Yhteenvetolausunto hallintovaliokunnalle 21.10.2015, dnro 1829/03/2015, Reijo Vuorento

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019

​Kuntaliiton yhteenvetolausunto: HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja VNS 1/2015 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019; Teemana: Kuntatalouden arviointi kuntakonsernitasolla vuodesta 2017 alkaen, hallintovaliokunnalle 21.10.2015, dnro 1829/03/2015, Reijo Vuorento, löytyy kokonaisuudessaan liiteet-osiosta pdf-dokumenttina.

tags