Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 8.10.2015, dnro 1673/03/2015, Arto Sulonen

HAVI -selvityshanke

Olette pyytäneet Suomen Kuntaliitolta ehdotuksia normien purkamiseksi ja muuttamiseksi sekä ohjaus-, valvonta- ja lupaprosessien uudistamiseksi 16.10.2015 mennessä.

​Valtiovarainministeriö on 25.6.2015 käynnistänyt hankkeen kuntien kustannusten karsimiseksi kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä. Hankkeen toimikausi on 25.6.2015 - 31.3.2016. Tässä hankkeessa arvioidaan muun ohella mahdollisuuksia vähentää ja supistaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Lisäksi hankkeessa arvioidaan kokonaisuutena kuntien ohjauksen ja valvonnan kehittämistä tavoitteena toteuttaa valvonnan toimintamallin muutos sekä koota ohjaus- ja valvontatehtävät organisatorisesti keskushallinnon ja aluehallinnon uudistamisen yhteydessä.

Kuntaliitto on tiiviisti mukana mainitun valtiovarainministeriön hankeen valmistelutyössä. Kuntaliitolla ei työn tässä vaiheessa ole mahdollisuuksia toimittaa teille pyytämiänne ehdotuksia.

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Hanna Tainio
varatoimitusjohtaja

Arto Sulonen
johtaja, lakiasiat

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.