Lausunto perustuslakivaliokunnalle 19.1.2015, dnro 5806/90/2014, Heikki Harjula

HE 268/2014 vp kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

20.01.2015 HE 268/2014 vp kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
tags