Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 9.1.2015, dnro 5850/90/2014, Päivi Väisänen-Haapanen

HE eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (304/2014)

​Hallituksen esityksen 23 b § sisältää vähennykset lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen sekä taiteen perusopetuksen keskimääräiseen yksikköhintaan. 

Kuntaliitto ei hyväksy väliaikaisena säädettyjen säästöjen muuttamista pysyväksi oppilaitosten keskimääräisiin yksikköhintoihin. 

Kuntaliitto on huolestunut erityisesti toisen asteen koulutukseen kohdistuvista merkittävistä säästötoimenpiteistä. Esityksessä tulisi arvioida toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset kokonaisvaikutuksineen ottaen huomioon myös muut vireillä olevat toisen asteen koulutukseen kohdistuvat uudistukset. 

Esityksen perusteluissa todetaan, että asia on käsitelty 1.12.2014 kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa. 

Asia on käsitelty Valtiovarainministeriön kutsumassa erillisneuvotteluissa 1.12.2014. Neuvotteluissa todettiin, että neuvottelun päättyminen erimielisyyteen tulisi kirjata esitykseen.  

SUOMEN KUNTALIITTO   

Päivi Väisänen-Haapanen
erityisasiantuntija

tags