Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle 8.10.2015, dnro 1703/03/2015, Reijo Vuorento

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 ja keskeiset kipupisteet vuoden 2016 talousarvioesityksessä

​Kuntaliiton lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle 8.10.2015: Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 ja keskeiset kipupisteet vuoden 2016 talousarvioesityksessä, löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta.

tags