Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle 8.10.2015, dnro 1703/03/2015, Reijo Vuorento

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 ja keskeiset kipupisteet vuoden 2016 talousarvioesityksessä

​Kuntaliiton lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle 8.10.2015: Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 ja keskeiset kipupisteet vuoden 2016 talousarvioesityksessä, löytyy pdf-dokumenttina Liitteet-osiosta.

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.