Liikenne- ja viestintäministeriö Dnro 1608/03/2015,5.10.2015, Silja Siltala

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön asetuksesta koskien pysäköintikiekkoa ja sen käyttövelvollisuutta

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut uuden asetuksen pysäköintikiekosta ja sen käyttövelvollisuudesta.

 

Käytössä oleva, yksiselitteisesti määritelty pysäköintikiekko ja sen käyttö on pääasiassa toiminut hyvin ja se on ollut helppoa suurimmalle osalle autoilijoita. Sen käyttöä on joissakin tapauksissa sotkenut erilaisten mm. mainostarkoituksiin valmistettujen ”varjokiekkojen” tarjonta, koska ne eivät ole olleet säädöksissä määritellyn kiekon mukaisia.

 

Nyt asetuksessa sallittaisiin kaikenlaisten ”laitteiden” käyttö pysäköinnin alkamisajan ilmoittamiseen. Eriävät tavat merkitä pysäköinnin alkamisaika tulevat vaikeuttamaan pysäköinnin valvontaa. Jatkuvaa keskustelua tullee herättämään myös, mitä tarkoittaa ”selkeästi luettavissa”.

 

Sähköisten pysäköintipalvelujen kehittyminen on toivottavaa. Niiden käyttöönotto tapahtuu kuitenkin vähitellen, mikä voi aiheuttaa ongelmia sekä pysäköijille että pysäköinnin valvojille, kun eri alueilla on voimassa erilaiset merkintämahdollisuudet.

 

Pysäköinnin alkamisajan asettaminen on tuottanut joillekin autoilijoille vaikeuksia, joten senselkeämpi määrittely on tarpeen. On varsin yksinkertaista laittaa alkamisajaksi se aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään.

 

Pysäköinnin valvonnan helpottamiseksi tulee pysäköintikiekon sijoittamisessa vielä selventää, että kiekko laitetaan välittömästi tuulilasin sisäpuolelle, ei esim. takaikkunalle, joka sekin joidenkin pysäköijien mukaan on tuulilasin sisäpuolella.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja
alueet ja yhdyskunnat

Silja Siltala
liikenneinsinööri 

tags

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!