Lausunto oikeusministeriölle, Dnro 1751/03/2015 Holopainen Matti, 13.11.2015

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi maakaaren muuttamisesta

​Esityksessä hahmotettu tapa vauhdittaa siirtymistä sähköisiin panttikirjoihin koostuu konkreettisista toimenpiteistä, joiden toteuttaminen ei aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia pantin antajalle eikä haltijalle.

Siirtyminen sähköiseen menettelyyn tehostaa toimintaketjua kokonaisuutena. Näistä lähtökohdista esitetty muutos on hyvin perusteltu ja kannatettava.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

 

Matti Holopainen
kehittämispäällikkö

tags
Matti Holopainen

Matti Holopainen

Maapolitiikan kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2269, +358 50 563 4622
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kuntien teknisen sektorin toimintaprosessit
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus