Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 19.1.2015, nro 5902/90/2014, Maarit kallio-Savela, Tuula Vaskelainen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

​Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa ehdotuksesta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) muuttamisesta. Suomen Kuntaliitto ja Kunnallinen työmarkkinalaitos, jäljempänä KT antavat lausunnon yhdessä.

Valmentavaa koulutusta antavan opettajan kelpoisuus

Pykälässä 13 b ehdotetaan jatkossa säädettäväksi ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksista.

Kuntaliitto ja KT pitävät ehdotettuja opettajan kelpoisuusvaatimuksia tarkoituksen mukaisina ja kannattavat ehdotusta.

Yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus

Asetuksen 14 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä otetaan huomioon 1 päivänä elokuuta 2015 voimaan tulevat ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain ja sen nojalla annetun ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiset yhteisiä tutkinnon osia koskevat muutokset.

Oppiainemaisiin opintoihin perustuneen jaottelun muuttaminen osa-alueisiin perustuvaksi edellyttäisi ehdotuksen mukaan kuitenkin kelpoisuusvaatimusten tarkistamista eräiltä osin. 14 § 2 momentin poikkeussäännöstä ehdotetaan sovellettavaksi myös liikunnan osaamistavoitteita sekä ympäristöosaamisen osa-aluetta opettaviin opettajiin.

Kuntaliitto ja KT kannattavat ehdotettuja muutoksia ja toteavat, että muutokset ovat hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisia.

Kuntaliitto ja KT pitävät tärkeänä, että työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon yhteiselle osa-alueelle määritellään yhteinen opettajan kelpoisuusvaatimus.  

Kelpoisuusvaatimusten tarkastaminen on perusteltua ja varmistaa osaltaan opettajien saatavuutta ympäristöosaamisen alueelta. 

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta
johtaja, opetus ja kulttuuri

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Markku Jalonen
kunta-alan työmarkkinajohtaja

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.