Valvira, Dnro 1740/03/2015, Tarja Hartikainen 30.10.2015

Talousvesiasetuksen soveltamisohje

Valvira on valmistellut talousvesiasetuksen soveltamisohjeen laaja-alaisessa työryhmässä, jossa edustettuina ovat olleet myös kuntien valvontaviranomaiset ja vesilaitokset.

Terminologian johdonmukaisuutta olisi syytä vielä tarkistaaa. Soveltamisohjeen II osassa kä­sitellään kohdassa 12.2. erityistilannesuunnitelmaa, joka on mainittu myös terveydensuojelulaissa. Kuvassa 5. käytetään kuitenkin termiä "ympäristöterveydenhuollon valmiussuunnitel­ma" ja sama toistuu sivun 50 ja 52 tekstissä. Ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuun­nitelmassa on myös kunnan valmiussuunnitelmaan sisältyvä osa. Suunnitelmat voivat olla kunnissa monilla eri nimillä (erityistilannesuunnitelma, häiriötilannesuunnitelma tai valmius­suunnitelma) ja tärkeintä on tietysti niiden sisältö, mutta valtakunnallisessa ohjeessa olisi hy­vä käyttää johdonmukaisesti lainsäädännön kanssa yhtenäistä terminologiaa.

Ohjeessa voisi vielä korostetummin tuoda esiin terveydensuojeluviranomaisen yhteyttä kaikkiin toiminta­-alueensa peruskuntiin. Esimerkiksi kuvassa 5 (sivu 50) näkyy että vesihuoltolaitoksia voi olla useita, mutta samalla tulisi näkyä että terveydensuojeluviranomaisen Tsl 8 §:n mukainen eri­tyistilannesuunnitelma voi kuulua monen kunnan valmiussuunnitelman yleiseen osioon. Kuntaliiton huomioiden mukaan yhteistoiminta-alueilla yhteydet muihin kuntiin kuin vastuukun­taan saattavat heikentyä ja tämä vaatii erityistä huomiota.

Soveltamisohjeen jakaminen eri osiin vaikuttaa käyttäjän kannalta selkeältä ratkaisulta. Ohjeesta on selkeästi erotettavissa säädökset, säännöskohtaiset soveltamisohjeet ja enim­mäisarvojen perusteet. Kentällä odotetaan vielä valvontatutkimusohjelmamallia.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys

tags
Miira Riipinen

Etunimi
Miira
Sukunimi
Riipinen
Johtaja

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2106
Kännykkä
+358 40 824 4401
Vastuualueet
 • Kuntien ympäristöhallinnon kehittäminen ja seuranta
 • Kuntien ympäristönsuojelun edistäminen
 • Vesien- ja luonnonsuojelu
 • Ilmastonmuutos
 • Kiertotalous
 • Kestävä kehitys
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
Twitter-tili
Tarja Hartikainen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Hartikainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Kännykkä
+358 50 373 8499
Vastuualueet
 • ympäristöterveydenhuolto
 • terveydensuojelu
 • elintarvikevalvonta
 • eläinlääkintähuolto
 • tupakkavalvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Lisätietoa

Työvapaalla 30.4.2020 asti