Lausunto ulkoasiainministeriölle 1.9.2015, dnro 1432/03/2015, Ida Sulin

YK OHCHR: Kysely jäsenmaille vammaisten henkilöiden oikeudesta osallistua päätöksentekoon

YK:n sihteeristö on pyytänyt jäsenmaita vastaamaan kyselyyn vammaisten henkilöiden oikeudesta osallistua päätöksentekoon. Ulkoasiainministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksikkö koor­dinoi vastauksen esitettyyn tietopyyntöön.  Ulkoasiainministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta vastausta erityisesti seuraavaan kysymykseen:

4. Please provide information on the efforts undertaken at national, regional and/or local level to strengthen the capacity of representative organizations of persons with disabilities, in order to facilitate their participation in legislative, policy and other decision-making processes. 

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua tietopyynnön johdosta erityisesti paikallishallinnon näkökulmasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

New legislation requires local disability councils1 with the task of securing the opportunity for people with disabilities to participate and exert an influence, to be set up. The new Local Government Act has entered into force 1.5.2015, but the provisions on local disability councils are applicable as of 1.6.2017. 

According to the Local Government Act the disability council can be shared by two or more municipalities. People with disabilities and their relatives and organizations representing per­ sons with disabilities must be adequately represented on the disability council. The local executive must ensure the operational preconditions for the disability council.

 

THE ASSOCIATION OF FINNISH LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES

 
SUOMEN KUNTALIITTO

 

Arto Sulonen
johtaja, lakiasiat

Ida Sulin
lakimies

 

Lisää aiheesta

tags