Sosiaali- ja terveysministeriö, Dnro 355/03/2016, Ritva Laine, 18.4.2016

Edustajan nimeäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden paloturvallisuuden taloudellisuuden parantamisen työryhmään

Edustajan nimeäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden sekä eräiden sosiaalihuollon asiakasryhmien paloturvallisuuden taloudellisuuden parantamisen työryhmään

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta esitystä jäseneksi ja varajäseneksi työryhmään Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden sekä eräiden sosiaalihuollon asiakasryhmien paloturvallisuuden taloudellisuuden parantaminen.

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta osallistua työhön ja esittää tehtävään pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervoa ja hänen varajäsenekseen Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Seppo Männikköä.

Heidän yhteystietonsa ovat:

 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Ritva Laine
johtaja,   
alueet- ja yhdyskunnat yksikkö

tags
Vesa-Pekka Tervo

Vesa-Pekka Tervo

Pelastustoimen kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2353, +358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • varautuminen ja turvallisuus
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto