Eduskunnan hallintovaliokunta, Dnro 137/03/2016, 18.2.2016, Annukka Mäkinen

Ehdotus rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta

E 87/2015 vp Ehdotus rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta vuosille 2017-2020 ja eräiden asetusten muuttamisesta tähän liittyen

​EU:n komission esittämän uuden rakenneuudistusten tukiohjelman tavoitteena on vahvistaa jäsenmaiden kykyä valmistella ja toteuttaa kasvua tukevia hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia. Vuosille 2017-2020 kaavailtu tukiohjelma on suuruudeltaan  142,8 miljoonaa euroa ja sitä voivat hyödyntää kaikki EU:n jäsenmaat tietyin reunaehdoin. Rahoitus ohjelmalle tulee Euroopan rakenne- ja investointirahastoista sekä maaseuturahastosta komissiolle varatuista teknisen tuen osuuksista.

Komissio painottaa ohjelman perusperiaatteina läpinäkyvyyttä, tasapuolisuutta jäsenmaiden suhteen, selkeää taloudellista hallinnointia sekä rahoitettavien toimien eurooppalaista lisäarvoa. Rahoituksen myöntäminen perustuu kiireellisyyteen sekä tunnistettujen rakenteellisten ongelmien laajuuteen ja syvyyteen, sosio-ekonomisten indikaattoreiden antamiin tietoihin sekä tukea hakevan jäsenvaltion yleiseen hallinnolliseen kyvykkyyteen.

 

Tukiohjelman hyödyntäminen on komission esityksessä kytketty talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon ja maakohtaisiin suosituksiin. Tältä osin kaikki jäsenmaat ovat teoriassa samalla viivalla tukiohjelman suhteen. Realismia lienee kuitenkin, että po. rakenneuudistusten tuki suuntautuu niille EU:n jäsenmaille, joiden rakenteelliset ongelmat ovat Suomea huomattavasti suuremmat.

 

Rakenneuudistusten tukiohjelman valmistelu on vielä kesken. Kuntaliitto suhtautuu positiivisesti tukiohjelman perustamiseen, koska se antaa periaatteessa mahdollisuuden kaikille jäsenmaille saada komission rahallista- ja asiantuntijatukea sekä osaltaan virtaviivaistaa talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa. Kuntaliiton mielestä on myös tärkeää arvioida tarkemmin lopullisen ohjelman hyödyntämisen mahdollisuudet Suomen rakenneuudistuksissa kasvun ja työllisyyden edistämiseksi.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Annukka Mäkinen
erityisasiantuntija 

tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat