Maa- ja metsätalousministeriö, Dnro 36/03/2016, K. Hartikainen, T. Hartikainen 11.3.2016

Eläinlääkärien sähköinen resepti -selvitys

Maa ja metsätalousministeriön teettämä selvitys eläinlääkärien sähköisestä reseptistä vaikuttaa hyvin kattavalta. Näyttäisi siltä että eläinlääkintähuollon sähköiset reseptit on tarkoituksenmukaista liittää jo valmiiksi rakennuttuun järjestelmään. Monet hyödyt ovat samoja sekä humaaniterveydenhuollossa että eläinlääkinnässä. Myös väärinkäytösten riskin vähentäminen on oleellista molemmissa. Sähköisen reseptin toimivuudesta on saatu kiistattomia etuja humaanipuolelta.

Selvityksen lopussa viitataan lyhyesti Kelan tekemään sähköiseen reseptipalveluun (Kelain), joka saadaan käyttöön kuluvan vuoden aikana. (http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/kelain.) Kelain-järjestelmän mahdollisuuksien hyödyntäminen tulisi vielä katsoa tarkemmin. Kuntaliiton käsityksen mukaan monet selvityksessä mainitut epäkohdat ovat vältettävissä Kelainta käyttäen.  Sähköisen reseptin teko on mitä todennäköisimmin mahdollista Kelaimella ilman muita investointeja. Sähköinen resepti on myös automaattisesti kirjanpitoväline. Selvityksessä tuotiin esiin tarve pitää kirjaa huumausaine ja alkoholiresepteistä, sähköinen resepti tekisi tämän automaattisesti. Jos sähköinen käytäntö otetaan tietyille lääkkeille, samalla vaivalla se otetaan kaikille. Jo tällöin edellytetään liityntää reseptikeskukseen ja ohjelmainvestointeja. Eläimille tarkoitettujen lääkkeiden erottaminen ihmisille tarkoitetuista järjestelmän sisällä ei liene ongelmallista.

 

Esiselvitys on tarpeellinen ja jatkossa tulee tukeutua humaanipuolelle rakennettuun sähköiseen järjestelmään ja selvittää tarkemmin mahdollisuuksia hyödyntää Kelan tekemää sähköistä reseptipalvelua.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys

tags