Lausunto Verojaostolle 31.3.2016, dnro 317/03/2016, Jukka Hakola

Hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

​Kuntaliiton lausunto, Verojaostolle 31.3.2016, Hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi,
löytyy liitteet-osiosta.​​

tags