Eduskunnan ympäristövaliokunnalle Dnro 951/03/2016 10.10.2016, Laura Hassi

Hallituksen lakiesitys vuokra-asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta

Ympäristövaliokunta pyytää lausuntoa luonnoksesta, jolla on tarkoitus muuttaa yleishyödyllisyyssäännöksiä. Nämä säännökset koskevat yhteisöjä, jotka omistavat valtion tukemia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja tai aikovat niitä tuottaa. Säädökset tulivat voimaan 2000-luvun alussa ja kuuluvat osaksi aravalakia ja korkotukilakia.

 

​Säädösmuutos mahdollistaisi valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon myös yleishyödyllisten yhteisöjen ulkopuolella. Omistajayhteisöjä koskevasta yleishyödyllisyysvaatimuksesta luovuttaisiin uuden vuokra-asuntotuotannon osalta ja rajoitusehdot muutettaisiin hankekohtaisiksi niitä kiristäen. Tavoitteena on, että nykyistä laajempi tuottajakenttä johtaisi kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon kasvuun.

Yleishyödyllisyyssäädösten alkuperäinen ajatus oli ohjata valtion tukema asuntovuokraus instituutioihin, joiden sisällä varallisuus säilyy ja hyödynnetään. Järjestelmäohjaus ei kuitenkaan toiminut 2000-luvun toimintaympäristössä; yleishyödyllisen vuokra-asuntorakentamisen määrä väheni. Kehityksen myötä kuntien rooli valtion tukea käyttävinä omistajina on kasvanut merkittävästi. Vuokratalojen omistaminen ei kuulu kunnan lakisääteisiin perustehtäviin, mikä tekee vuokramarkkinoiden kehityssuunnan ongelmalliseksi kuntakentän kannalta: Loputtomiin eivät kuntakonsernit voi paisuttaa vastuutaan kohtuuhintaisesta vuokra-asuntotuotannosta.

Lakiuudistuksella pyritään edistämään kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Kuntaliitto yhtyy tavoitteeseen, mutta näkee pienten säädösmuutosten olevan heikko keino tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää ARA-korkotukijärjestelmän ja sen kivijalkana toimivan pitkän korkotuen perusteellista uudistamista. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Laura Hassi
asiantuntija, asuntoasiat

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!