Eduskunnan ympäristövaliokunnalle Dnro 951/03/2016 10.10.2016, Laura Hassi

Hallituksen lakiesitys vuokra-asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta

Ympäristövaliokunta pyytää lausuntoa luonnoksesta, jolla on tarkoitus muuttaa yleishyödyllisyyssäännöksiä. Nämä säännökset koskevat yhteisöjä, jotka omistavat valtion tukemia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja tai aikovat niitä tuottaa. Säädökset tulivat voimaan 2000-luvun alussa ja kuuluvat osaksi aravalakia ja korkotukilakia.

 

​Säädösmuutos mahdollistaisi valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon myös yleishyödyllisten yhteisöjen ulkopuolella. Omistajayhteisöjä koskevasta yleishyödyllisyysvaatimuksesta luovuttaisiin uuden vuokra-asuntotuotannon osalta ja rajoitusehdot muutettaisiin hankekohtaisiksi niitä kiristäen. Tavoitteena on, että nykyistä laajempi tuottajakenttä johtaisi kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon kasvuun.

Yleishyödyllisyyssäädösten alkuperäinen ajatus oli ohjata valtion tukema asuntovuokraus instituutioihin, joiden sisällä varallisuus säilyy ja hyödynnetään. Järjestelmäohjaus ei kuitenkaan toiminut 2000-luvun toimintaympäristössä; yleishyödyllisen vuokra-asuntorakentamisen määrä väheni. Kehityksen myötä kuntien rooli valtion tukea käyttävinä omistajina on kasvanut merkittävästi. Vuokratalojen omistaminen ei kuulu kunnan lakisääteisiin perustehtäviin, mikä tekee vuokramarkkinoiden kehityssuunnan ongelmalliseksi kuntakentän kannalta: Loputtomiin eivät kuntakonsernit voi paisuttaa vastuutaan kohtuuhintaisesta vuokra-asuntotuotannosta.

Lakiuudistuksella pyritään edistämään kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Kuntaliitto yhtyy tavoitteeseen, mutta näkee pienten säädösmuutosten olevan heikko keino tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää ARA-korkotukijärjestelmän ja sen kivijalkana toimivan pitkän korkotuen perusteellista uudistamista. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Laura Hassi
asiantuntija, asuntoasiat

tags
Laura Hassi

Laura Hassi

Asumisen erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2264, +358 50 562 7665
Vastuualueet
  • kuntien asumisen kehittäminen
  • kuntien palvelu asuntoasioissa
  • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen