Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 24.10.2016, dnro 1032/03/2016, Sanna Lehtonen

HE 140/2016 Vp eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Liitteet osiosta löytyy Kuntaliiton 24.10.2016 antama lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnelle: HE 140/2016 Vp eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta.

tags